Trafo işletme sorumluluğu


Numaratörlü olan kullanılmalıdır. Sorumluluğu Hizmet Sözleşmesi (KB) . Yüksek gerilim tesislerinde can ve mal güvenliğinin sağlanmaması durumunda kötü sonuçlar meydana gelebilmektedir. Firmamız trafo sistemi . Bununla birlikte İşletme sorumlusu olduğumuz trafoların senelik periyodik kontrol ve bakımlarını da yapmaktayız.

Bu nedenle risklerin azaltılması için bazı yasal düzenlemeler getirilmiştir. Bu yasal düzenlemeler aşağıdaki temel mevzuatlardan oluşmaktadır;. Topraklama Ölçümü ve Raporu. ProjeTaahhüt Malzeme Satış. SORUMLULUĞU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK.

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. Yüksek gerilim işletme sorumluluğu adından da anlaşılacağı gibi yüksek gerilim tesislerinde can ve mal güvenliğinin sağlanması hususundaki sorumluluğu tanımlar. Resmi Gazete ile yürürlüğe giren yasa gereği.

Bu kapsamda, üretim tesisi sahibi gerçek veya tüzel kişiler. Teknik Servisimiz bulunmaktadır. SMM belgesi sahibi elektrik mühendisleri tarafından üstlenilir. Sözleşmenin devam ettiği müddet içerisinde trafo işletme sorumluluğu ve bakım işlerinde doğacak bütün teknik sorumluluk firmaya ait olacaktır.

Ancak işletmelerde bu niteliklere sahip . Bakım noksanlığından ve işletme yetersiliğinden kaynaklanan ve çıkabilecek bütün arızalara firma adresine hastane idare birimince yazılı veya telefonla arıza bildirilecektir. TRAFO BAKIMI KAPSAMINDA SUNDUĞUMUZ . Proudly created with Wix. Trafo Bakım Müşavirliği ). TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI. SERBEST MÜŞAVİR VE MÜHENDİS ÜYELER İÇİN. Elektrik İç Tesisat Kontrolü ve Raporlanması.

Madde 1) TARAFLAR: Bir taraftan. Yıllık Trafo ve Pano Sistemleri Bakım Anlaşmaları. Teklif İstemek İçin Lütfen Formu Doldurunuz . Trafo işletme sorumluluğu alanında uzun zamandır hizmetlerini sunarak toplumumuzdan da kazandığı güven ile birlikte çalışmalarını sürdüren şirketimiz herhangi bir sorun ile karşılaşılmaması için elinden geleni yapmaktadır. Bulunduğunuz yerlerin trafolarında bir sorun olduğunu düşünüyor ve güvenilir bir firma ile iletişime .

Ayrıca işletmesinde kontrol imkanı .


Sorry, comments are closed!