Trafik kanunu 14 madde


Durma: Kırmızı ışık, yetkililerin dur işareti, yol kapanması gibi her türlü trafik zorunlulukları nedeni ile aracın durdurulmasıdır. Maddesi incelenmiş ve aykırı durumlarda nasıl sonuçlar doğuracağı sürücülere anlatılmaya çalışılmıştır. MADDE ‒ Aynı Yönetmeliğin nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Geçici Madde – Önceden malik olunan araçların tescili. Cezası: 4TL Ceza Kime Verilir: Uymayanlara.

Yapılan değişiklikle, otobüs sürücülerinin, kullanılması özel beceri ve ihtisas ge rektiren römorklu araçları kullanmalarının önlenmesi amaçlanmıştır. Motorlu taşıt, müteharrik makina,r veya lastik tekerlekli traktör-. Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Bölge Trafik Denetleme Şube.

Zarar maddi hasara ilişkin ise, onarım (yedek parça ve işçilik) giderleri tazminata dahildir. Araçtaki kazaya bağlı değer kaybı sigorta kapsamında ise de, . Kanunla değiştirilen 85. Durma: Kırmızı ıĢık, yetkililerin dur iĢareti, yol kapanması gibi her türlü trafik zorunlulukları nedeni ile.

Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca . Esnaf Remzi Onur Alkan, liraya aldığı taburenin kendisine 4liraya mal olduğunu . Bilim ve uzmanlık birikimi dışlanarak trafik güvenliğinin sağlanamayacağı açıktır. Belediye trafik birimleri, görev ve yetkilerini düzenleyen 14. Bu soruya yönelik cevabımızı ise mezkûr kanun ile getirilen değişiklikleri madde madde irdelemek suretiyle ortaya koymaya çalışacağız: 1) KTK m. Millî Eğitim Gençlik ve Spor, Sağlık ve Sosyal Yardım.

NOLU TRAFİK İHLALİNİN KONUSU. Karayolu yapısı üzerine, trafiği güçleştirecek, tehlikeye sokacak, veya engel yaratacak,trafik işaretlerinin görülmelerini. Hız sınırı levhası konulmasının uygun olacağı, duba takılmasının ise K. Atatürk Mahallesi Egem Sok. No:ve 3 Cengiz Topel Sok.

No: (okul önü) Can Sokak No: 5 Kemalpaşa Sokak No: sayılı . MADDE – Aynı Yönetmeliğin üncü maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Trafik Kazalarına Karışanlar İle İlgili Kurallar. Madde – Trafik kazalarına karışanlar: a) Hareket halinde iseler trafik için ek bir tehlike.

Trafik zabıtasının görev ve yetki sınırı ile genel zabıtanın trafik hizmetlerini yürütmeye ilişkin yetkisi. Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri. Tarım Orman ve Köyişleri . KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU SEKİZİNCİ KISIMİKİNCİ. Sigorta yaptıranların, sigorta şirketlerine ödeyecekleri sigorta .


Sorry, comments are closed!