Topraklama ve paratoner tesisini kontrol etmek

Elektrik tesislerinde aktif olmayan bölümleri, sıfır iletkenleri ve bunlara bağlı bölümlerin, bir elektrot yardımı ile, toprakla iletken bir şekilde birleştirilmesine. Diğer taraftan şebekelerin düzgün çalışmasını sağlamak maksadı ile topraklama işlemine gerek duyulur. Uygun ortam sağlandığında, TS, topraklamalar ve kuvvetli akım yönetmeliğine uygun olarak, topraklama ve paratoner tesisatları döşeyebileceksiniz.

Elektrik akımının oluşması, devreleri çalıştırması ve herhangi bir arıza durumunda kaçak akımların kontrolü için topraklama hattı önemlidir. Bina içi topraklama sistemini . Beğenilen Mesajları: 22.

Arkadaşlar herkesin merak ettiği bir konu inşallah işinize yarar bir şeydir. Herkese iyi çalışmalar . Beton santrali için paratoner tesisi. IT tipi şebekede, ilk izolasyon hatasını tespit etmek ve ikinci hatanın yol açacağı tehlikelerden korunmak için izolasyon kontrol cihazı bağlanır.

Bilindiği üzere şehirler, sanayi ve üretim tesisleri , yüksek binalar vb diğer yapılar yıldırımlardan en çok etkilenen yapılardır. Yıldırımların etkisini izole etmek ve kontrollü olarak yıldırım enerjisini toprağa aktarmak amacıyla kullanılan paratoner , bu tarz yapılar için olmazsa olmaz uygulamalar arasında yer almaktadır. Bu yapılan işlem sırasında ortam nemli olursa yapılacak çalışma daha kolay olacak ve topraklama direnci düşük çıkacaktır.

Burada ölçüm yapılmadan önce sağlıklı sonuç elde etmek için çakılan kazıkların en az birkaç gün çakılı kaldıktan sonra ölçüm yapılması gerekmektedir. Bütün bina ve iş yerlerinde topraklama ve paratoner tesisi yapılması kesinlikle mecburi kılınmıştır.

Bu empedansın mutlak değeri, topraklayıcıların yayılma dirençleri ile toprak iletkenleri ve topraklayıcı etkisi olan kablolar gibi zincir etkili iletken empedanslarının paralel bağlanması ile elde . Paratoner Nasıl Çalışır? Koruma topraklaması İnsanları tehlikeli dokunma gerilimlerine karşı korumak için işletme araçlarının aktif olmayan metal kısımlarının topraklanmasıdır. Bileşenlerinin İncelenmesi. Normal şartlarda gerilim altında olmayan kısımlar) 2. Genellikle yıldırımdan korunma tesisatı ile topraklama tesisatı beraber kontrol edilmektedir.

Biz de bu belgeye sahibiz. Franklin France marka piezoelektrik sistem aktif paratoner , Fursweld marka termokaynak ürünleri de bulunuyor. L: ΔT sürede yıldırımı yakalama mesafesi (yani iyonların yıldırıma doğru kat ettiği mesafe) dir.

Bu parametre, üretilen. Bunun için işletme akım devresine ait olmayan , fakat bir hata halinde gerilim altında kalabilen ve insanların temas edebilecekleri bütün cihazların ve tesis elemanlarının madeni kısımları , topraklama iletkeni üzerinden bir topraklayıcıya bağlanırlar. Alçak gerilim tesislerinde temas gerilimine karsı koruma . Gerek tesis etme aşamasında, gerekse işletme dönemindeki topraklama muayene, ölçme ve denetleme periyotları ;. Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği EK III gereği topraklama , elektrik ve paratoner tesisatının etkinliğinin düzenli aralıklarla gerekli ölçümlerinin yapılarak kontrol edilmesi gerekmektedir. Radyoaktif paratoner ünitesi,: Radyoaktif paratoner iniş iletkeni,: Radyoaktif paratoner topraklama tesisatı, sistemleri kullanılmaktadır.

Topraklama Periyodik Kontrolü.