Topraklama direnci ne olmalı

Uluslararası standartlara göre tavsiye edilen topraklama direnç değerleri. TN-C sistemlerde topraklama direnci hak. Benzer ken topraklama civarında bazı kısımlarda tehlikeli gerilimler meydana geldiğinden tec rübe esnasında dikkatli olmalıdır b — Ampermetre ve voltmetiv.

Sadece büyük harflerle yazdığınızı doğru kabul ediyorum. Daha doğrusu bu ölçümün neden ve nasıl yapılması gerektiğini bilen sonuçlarının nasıl değerlendirilmesini bilen çok çok az mühendis var maalesef. Not: Elektrik kaynaklı ortaya çıkan yangınlarda ilk yapılması gereken müdahale yangının çıktığı bölgenin elektrik enerjisini kesmek olmalıdır.

Açıktaki iletken bölümler: Elektrik işletme elemanlarının her an dokunulabilen , aktif bölüm olmayan , fakat bir arıza durumunda gerilim altında kalabilen. Darbe topraklama direnci : Bir topraklama tesisinin herhangi bir noktası ile referans toprağı arasında, yıldırım akımlarının geçmesi sırasında etkili olan dirençtir. Burada ölçüm yapılmadan önce sağlıklı sonuç elde etmek için çakılan kazıkların en az birkaç gün çakılı kaldıktan sonra ölçüm yapılması gerekmektedir. Topraklama sayesinde bir tesiste hem cihazların sağlıklı.

Aksi halde sağlıklı sonuç almak çok mümkün olmayacak ve topraklama direnci yüksek çıkacaktır. Metalik olmayan borular ve kanalların yer altına döşenmesi gibi sistemler düşük toprak direnci açısından güvenliği tehdit edebilir. Ancak akım için alan yeteri kadar büyük ise, direnç düşük olup toprak iyi bir iletken haline gelebilir.

Bu nedenle sistemdeki iletkenler ile toprağın arasında direnç olmalıdır.

Tesis kurulmadan önce topraklama direnci ölçümü yapılarak, gerekli hesaplamalar ve hazırlıktan sonra tesisat kurulumu yapılır. Sıcaklık ve nem seviyeleri,. Toprak altına doğru gidildikçe daha stabil olacağından,. Bazı hallerde ise özel olarak toprağa yerleştirilen bir topraklayıcı elektrot üzerinden toprak ile teması sağlanır, buna topraklama denir.

Burada aranan en önemli özellik, toprak geçiş (veya yayılma) direncinin mümkün olduğu kadar küçük olmasıdır. Toprak üzerinden geçen hata akımının değeri, ayrıca şebekenin yıldız . Bunun için parafudur topraklama direnci ;. Uda: Yalıtkanın darbe dayanım gerilimi. A- Topraklanacak cihaz veya bölüm ile referans toprak ( topraklanan nesnenin elektrodundan oldukça uzak, en az m., bir toprak yüzeyi) arasındaki direncin (toprak elektrodu geçiş direnci , yayılma direnci ) olabildiğince küçük olmasını sağlamak.

Bu suretle doğacak hata akımlarını . Bunun olmaması için test edilen cihazın güç kaynağı kapatılmalı veya voltaji azaltacak başka bir tedbir alınmalıdır. Koruma topraklaması için direnç Ohm, Yıldırımdan koruma topraklaması Ohm olmalıdır. Dolayısıyla sistem ve çevresi hızlı iyon akışını . Topraklayıcı ile ölçü aleti uçları arasındaki mesafe 5-metre aralıklarla olmalıdır.

Kablolar bağlantı maşalarından iyi . Bu elektrodlar kullanım klavuzunda belirtilen mesafelerde olacak şekilde tesis edilmelidir. V u aşması halinde bu cihazlara dokunan insan için hayati tehlike var demektir. Uygun topraklama direnci değeri nedir?

Tüm kurumlar tarafından kabul edilen standart bir topraklama direnci mevcut değildir. Ud=Havai hat izolalatörünün dayanabileceği . Ancak bu topraklama tesisatı genel olarak bakır veya galvaniz şerittendir. Bu hat yaklaşık olarak bina temelinden metre uzakta binayı çevreler. Buna rağmen paratoner için her bakımdan uygun bir . Elektrik tesislerinde aktif olmayan bölümler ile sıfır iletkenleri ve bunlara bağlı bölümlerin, elektrot yardımı ile toprakla iletken bir şekilde birleştirilmesine “topraklama” denir.

Bu sistemde arıza çevrim empedansı önemlidir. TN sistemi topraklama direncine bağlı değildir. Bir nötr topraklama direncinin seçimi, birkaç karmaşık parametreye (hat kapasitansı, hat boyu, v.s.) bağlı olmakla birlikte, pratikte, akım sınırlandıracak generatör ve transformatörün NOMİNAL AKIMI esas alınabilir.

A olan bir transformatörün nötrü için 5A saniyelik bir NTD yeterlidir.