Toprak özgül direnci ölçümü


Bilindiği gibi her türlü elektrik tesisat projelerinin kapsamında yer alan topraklama tesisatı tasarımına yönelik olarak yapılan topraklama hesaplarında kullanılmak üzere proje aşamasından önce toprak özgül direncinin ölçülmesi gerekmektedir. Direnç Ölçüm Metodları. En çok kullanılan metod Elektrod ile. Wenner yöntemi kullanarak topraklama kazığı yardımı ile ölçülür.

Tabiatta tüm iletkenlerin direnç değerleri hesaplanabilir ve sabittir.

Fakat toprak biraz daha farklıdır. Tesis kurulmadan önce bu ölçümler yapılarak gerekli hesaplamalar ve hazırlıktan sonra tesisat kurulumu gerçekleştirilir. Toprağın özdirenci ( özgül direnç ) m³ toprağın direncidir. Değeri toprağın yapısı ve içindeki su . Her türlü elektrik tesisat projelerinin kapsamında yer alan topraklama tesisatı tasarımına yönelik olarak yapılan topraklama hesaplarında kullanılmak üzere proje . JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Elektrik, Elektronik- Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri.

Bir tesis kurulma aşamasında (şantiye aşaması veya öncesinde), elektriksel güvenliğini sağlamaya yönelik olarak kuracağı topraklama sistemini belirleyebilmesi için, öncelikle boyutlandırmalı ve projelendirmelidir.

Toprak yayılma direnci veya topraklama. LÇÜM YAPILAN YERİN ADRESİ. Bunu doğru bir biçimde gerçekleştirebilmesinin ön koşulu, kurulduğu . Hem ucuz hem kaliteli ! Chauvin Arnoux Türkiye. Güneş enerjisi santrallerinin proje aşamalarında topraklama hesapları yapılırken genel olarak topraklama direnci 1ohm olarak alınmaktadır.

Ancak bu değer tamamen rastgele seçilmiş bir değerdir. GES topraklamasını yaptığımız birçok santralde bu değerlerin çok çok üstünde direnç değerleri . Kendisine ait bir direnç katsayısı vardır. Gerilim, elektrik şoku riskini belirttiğinden toprak direnci ile birlikte dokunma geriliminin de ölçümü gereklidir.

Kutuplu Potansiyel Düşüşü. Seçmeli test (pens ve kazıklar kullanılarak). Test cihazları, ayrıca kullanım. Kazıksız test (sadece pens).

Klamplar yardımı ile kazıksız ve enerji altında topraklama ölçümü.

Bu nedenle kendi alanında en çok tercih edilen cihazlardan biridir. Kelepçeli test cihazları, tekli bağlı çubuklar veya küçük ızgaralar için kullanılabilir. Diğer tip ise bağlantısız zemin sistemleri ve büyük ızgaralar için kullanılabilir.


Sorry, comments are closed!