Toprak ayırıcısı

Görevlerine Göre Ayırıcılar. Enerji nakil hatlarının giriş veya çıkışlarında beraber . En çok kullanılan ayırıcı çeşididir. Genellikle, orta gerilimde kullanılır. Hareketli kontakları bıçak şekline benzediğinden bu isimle anılır.

Bina içine veya dışına monte edilebilir.

Açma kapama işlemi yapılırken emniyetli mesafede durmak gerekir. Bu durumda gerekli izolasyon işlemi enerji girişi olabilecek noktalardaki ayırıcıların açılması ve çalışılacak bölümü enerjilendiren hücredeki toprak . Bu ayırıcının gerekli tip testleri uluslar arası ve ulusal laboratuarlarda yapılmıştır. Yük ayırıcısı ile eş zamanlı olarak çalışma ? Bağımsız el kumandası, ? Kısa devre üzerine kapama, ? Elektrik enerjisinin bara ayırıcısı ile baralara verilmesi işleminde hat ayırıcısı, bir kesici ile birlikte kullanılır.

Bara bölümleyici ayırıcılar. Bıçaklı ayırıcılar, dâhili tip, harici tip, toprak ayırıcısı ve .

Dahili ve harici tipte olabilirler. Bunun için hattın enerjisi kesildiğinde hat üzerinde kalan elektriği toprağa boşaltması için toprak bıçağı kapatılır. Bu şekilde hatta emniyetli çalışma için ortam hazırlanmış olur.

Devrenin emniyetli yalıtımını sağlamak için tasarlanmıştır. Enerjili hallerde de güvenliği sağlayacak . Topraklayıcılar ve kısa . Beraber kullanıldığı kesici açık iken açma kapama yapabilen ayırıcıdır. Enerjisi kesilmiş devre veya hatların üzerinde kalan artık birikmiş enerjiyi toprağa akıtmaya yarayan ayırıcılardır.

Birlikte kullanıldığı . Hatta enerji varken kapatılamaz. Devrede enerji varken kapatılmasını onlemek icin değişik şekillerde calışan kilit tertibatları vardır. Bu kilitleme mekanizmaları sayesinde beraber kullanıldığı kesici ve ayırıcı. ZELLİKLER Net olarak ölçüm yapmak için kullanılır. Hücreye sağdan giriş ile bağlantı yapılır.

Sfgazı içerisindeki topraklama ayırıcısı kısa devre üzerine . Parafudrun anma boşalma ak.