Temel topraklama hesabı


Toprak Özgül Direnci, 100. L, : Şerit Uzunluğu, = 58. : Şerit Çapı ( Eşdeğer Alan). Is, : Çubuk Sayısı, = Adet. Reş = ohm geçmemektedir, L, = İletken ve Şerit uzunluğu.

TOPRAKLAMA DİRENCİ HESABI , KULLANILAN SEMBOLLER.

= İletken ve Şerit çapı ( eşdeğer alan). Arkadaşlar öncelikle neden topraklama yaparız onu açıklamak isterim. Kaçak akım olduğu zaman en kısa ve çabuk yoldan toprağa iletmek için kullanılır. Bu kaçak akım demir örgüler sayesinde galveniz şeridine . A = Binanın temel alanı.

D = Şerit çapı (Eşdeğer alan) h = Gömülme derinliği. Yatay topraklama eşdeğer direnci. Dikey topraklama eşdeğer direnci.

Re = Toplam topraklama eşdeğer direnci. Elektrik proje Kursu 400. Temel topraklama hesabı şu şekilde yapılır;. T cetveli, aydınger çizim kâğıdı, yazı Ģablonu, resim masası, daire.

Diğer bir yazımızda temel topraklama bağlantı filizleri nasıl yapılır ve temel topraklama hesabını anlatmaya çalışıcagım. Ayrıca temelin çevresinden 1m açıkta ikinci bir halka topraklayıcı dönülmüştür. Bu topraklama sisteminin çeşitli durumlar için yukarıda verilen her iki yöntemle hesaplanan toprak yayılma dirençleri karşılaş- tırmalı olarak aşağıda verilmiştir.

Mekanik dayanım ve korozyona karşı dayanıklılığın sağlanması,. Isıl bakımdan en yüksek hata akımına ( hesap yolu ile bulunan) dayanıklılık,. En yüksek toprak hata akımı esnasında, topraklama. NFPA TR, Radsan Risk Assessment Acc. Bir elektrik tesisat projesi şu kısımlardan meydana gelir.

Gerilim Düşümü ve Akım Kontrolü Hesapları. Aydınlatma Cetveli ve Örnek Aydınlatma Hesabı. Levha topraklayıcı tavsiye edilmez.

Koruma ve potansiyel dengeleme iletkenlerinin kesitleri hesapla veya tablodan bulunacaktır. ALTERNATİF AKIMDA TOPRAK.


Sorry, comments are closed!