Temassız algılayıcılar


Piston keçesi üzerinde bulunan mıknatıs yardımıyla reed switch kontakları . Tıpkı bizler gibi otomasyon sistemleri de sorunsuz ve amacına uygun şekilde çalışabilmeleri için algılayıcılara ( Sensörlere ) ihtiyaç duyarlar. Bu yazımızda temassız algılayıcıları (Uzaktan Algılayıcılar) tartışacağız. Deneyde manyetik, indüktif, kapasitif, optik ve ultrasonik mesafe algılayıcılar kullanılacaktır.

Vernier pergeli içeren bir pozisyonlama cihazı anahtarlama uzaklılarının ölçümünde kullanılacaktır.

Temassız Algılayıcılar (Sensörler) Sensörler indüktif, kapasitif, optik ve ultrasonik olmak üzere temel olarak. Sürekli gelişen otomasyon sistemlerinde üretim hakkında bilgi toplayabilecek ve bu. Tuzla Mesleki Teknik ve Anadolu Lİsesi Barış Mete. Indüktif(endüktif) sensör, kendisine yaklaşan cismi temas etmeden algılamak için kullanılır.

Sensör kendi algılama sahası içerisinde bir manyetik alan oluşturur. Bu değişim sensör içerisindeki elektronik devrelerde . Reed-anahtarlarında ferromanyetik malzemeden yapılan (Fe-Ni karışımı, Fe=demir, Ni=nikel) kontak dilleri eritilerek cam bir pistona bağlanır.

Foto diyotların Yapısı ve Çalışması Foto diyotlar PN birleşim bölgelerine ışık düşecek şekilde yapılmış yarı iletken diyotlardır ve daima ters polarmada çalıştırılırlar. Karanlık ortamda yalıtkandırlar . Elektropnomatik sistemleri kullanmakla ilgili temel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı öğrenme materyalidir. YETERLİK Elektropnomatik devre elemanlarını tanımak ve devreleri kurmak. MODÜLÜN AMACI Genel Amaç Gerekli . Hall-Jeneratörü Yapısı ve Çalışması Hall-Jeneratörünün çalışma prensibi Lorentz kanununa dayanır. PLC‟ye bağlantısı görülmektedir.

Salınımlar sönümlenir ve temassız algılayıcının akım tüketiminde bir değişim meydana gelir. Osilatörün iki durumu osilatörün zayıflatılmış ve zayıflatılmamış olduğu durumlar elektronik olarak değerlendirilir. Bunun için seri iletişim protokolleri;. Algılama Şekillerine Göre: Temaslı Algılayıcılar. Yüksek Hassasiyetli Basınç Algılayıcıları (High Sensitivity Pressure Sensors).

Algılayıcıların, çıkış sinyallerine göre sınıflandırılması. Temassız algılayıcılar ile ilgili kavramlar ve temel bilgiler. Manyetik temassız algılayıcılar.

Endüktif temassız algılayıcılar.

Kapasitif temassız algılayıcılar. Optik temassız algılayıcılar. Bu yüzden de prosesin çalışma kontrolünün ve güvenliğinin sağlanması amacı ile kullanılır. Piezoelektrik Basınç Ölçme Sensörleri Basıncın elektrik akımına dönüştürülme yollarından biri . Endüstriyel otomasyon bileşenleri, fonksiyonları ve özellikleri.

Hata bulma ve çözüm üretme. Temaslı ve temassız algılayıcılar , manyetik algılayıcılar ve uygulamaları. Sistem entegrasyonuna uygun. Doğrusal ve dönel algılayıcılar, ivme algılayıcıları, kuvvet ölçümü, tork (moment) ve güç ölçümü, akış ölçümü, sıcaklık ölçümü, mesafe ölçümü, entegre mikroalgılayıcılar, manyetik, endüktif, kapasitif, ultrasonik, mikrodalga ve optik temassız algılayıcılar.

Elektromekanik aktüatörler, piezoelektrik aktüatörler, hidrolik aktüatörler, . Pnomatik silindirlerin piston kolunun konum algılaması ve döner silindirlerin dönem açısının algılanması gibi işlemler için kullanılırlar. Temassız tip mesafe algılayıcıları imalat sanayinde geniş kullanım alanına sahiptir. Düşük fiyatları, kullanım ve montaj kolaylıkları nedeniyle ultrasonik ve optik mesafe ölçüm cihazları bu alanda popülerdir.

REZİSTİF TİP MESAFE ALGILAYICILAR. Rezistif tip mesafe algılayıcılarına çoğunlukla potansiyometre( ayarlı direnç) .


Sorry, comments are closed!