Suda iletkenlik

Ayrıca sulu bir çözeltinin elektriği iletme kabiliyetinin sayısal bir ifadesidir. Platinlenmiş iki elektrod su içine daldırıldığı zaman iki elektrod arasında tatbik edilen bir elektromotor kuvvet altında, çözeltide mevcut iyonlar, elektrodlara . Su kalitesinin belirlenmesinde araştırılan parametrelerden birisi de suyun iletkenlik değerinin belirlenmesidir. Arıtmanın bir başka göstergesi ise suyun iletkenliğinin ölçülmesiyle anlaşılabilir.

Kalsiyum ve magnezyum suda daha fazla bulunduğu için bu iyonların konsantrasyonlarının toplamı suyun sertliği olarak değerlendirilir. Fazlası suyun tadını bozduğu gibi sağlık sorunlarına da yol açabilir.

Suyun iletkenliği, içindeki çözünmüş halde bulunan iyonlara bağlıdır. Su analizlerinde siemens birimi çok büyük olduğu için sonuçlar mikrosimens cinsinden ifade edilmektedir. Elektrolitik iletkenlik , metalik iletkenliğin tersine sıcaklık artınca artar.

DENEYİN AMACI Suların iletkenliğinin ölçümünün öğrenilmesi amaçlanmaktadır. DENEYİN ANLAM VE ÖNEMİ İletkenlik , bir su numunesinin elektrik. LETKENLİK (Kondüktivite):. Su yda çözünmüş iyonların miktarını belirler.

Su saf lığı arttıkça iletkenliği azaltır. Bu sebeple, izleyici bir parametredir.

Klorür: Klorür, suda tat ve aşındırma . Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak sularda fiziksel analizler yapabileceksiniz. Sularda renk ve bulanıklık tayini yapabileceksiniz. Cihaz, zamanla bu potansiyel farkı belirleyemez duruma gelebilir ve kalibrasyona ihtiyaç duyar. Her cihazın olduğu gibi pH metrenin de belirli aralıklarla kalibre edilmesi gereklidir.

Deney Yönteminin İncelenmesi. Su net bir yük taşımaz, bu nedenle safsızlıklar ve çözünmüş maddeler olmaksızın elektrik akımını iyi bir şekilde iletemez. Suda çözünen maddeler artı ve eksi yüklü iyonlara ayrışır.

Tuzlar suda çözündügünde elektrigi ileten yüklü iyonlar verir. Sudaki iyon sayısı ne kadar fazlaysa, elektriksel kondüktivitesi o kadar yüksektir, örnek kirli sular. Suda iyonlaşarak çözünen (asit, baz ve tuz) maddele- Öz rin oluşturduğu iyonik çözeltiler elektrik akımını iletir. Suda İletkenlik Tayini Yeterlilik Testi Raporu. Elektrik Santrallerinde Katyonik İletkenlik.

Malzemeler Laboratuvarı tarafından düzenlenmektedir. Bir maddenin iletkenliği, ilgili maddenin ısı, elektrik ve sesi iletme yetisi ya da gücü olarak tanımlanabilir. Requirements for Proficiency Testing” standardına uygun olarak TÜBİTAK UME Referans. Suda iletkenlik , içindeki mineral ve mineral tuzlarının tamamının vermiş olduğu elektriksel bir değerdir.

Sudaki mineral ve mineral tuzlarının miktarı arttıkça iletkenlik de artar.

Su içindeki tüm elektriksel özelliği sağlayan etkenler, suyun içinde çözülmüş olan karbondioksit ve mineral tuzların .