Startersiz floresan çalışma


Bütün Nasıl Yapılır videolarını bulabileceğiniz bir kanal ! Abone olarak kanalımızdan daha fazla. Akkor lambaya göre çok daha fazla ışık yayar ve kullanımı yaygındır. Flamandan geçen akım çok . Devrenin Çalışma Prensibi.

Floresan lamba tesisatında, floresan , balast ve starter kullanılır. Floresan ampul çalışmaya başladıktan sonra starter devreden çıkar. Floresan Lambanın Geç Yanması Elektronik balastmı yoksa klasik balastmı daha avantajlı. Görseller hakkında kötüye kullanım bildirin Geribildirim için teşekkür ederiz. Başka bir görseli rapor et Lütfen rahatsız edici görseli rapor edin.

Bu nedenle floresan lambalarının starter denilen bir otomatik anahtara ihtiyacı bulunmaktadır. Ancak starter içindeki neon gazı küçük bir sızıntı akımı geçirir. Bu akım neon gazını ısıtır.

Bu sırada geçen sızıntı akımı lamba . Surekli kullanılırsa kopar gider. Aslında floresan lamba DC ile çalışmaz. Starterin bimetali açık devre konumundadır. Tasarruflu olanlara şebeke giruşinden dc gerilim verseniz onu yuksek fr. Ac ye cevirerek tüpe uygular.

Bu çalışmada , flüorsan lambalarda elektronik balast kullanılması ile ne oranda enerji tasarrufu sağlanabileceği araştırılmıştır. Lambanın çalışma gerilimi starterin çalışma geriliminden daha küçük olduğundan starter açık devre olarak kalır. FLORESAN LAMBALARDA AKIMLAR VE GÜÇLER.

Balast floresan gibi lambalarının çalışması için gerilimi ve akımı çalışma değerlerinde tutmaya yarayan bir elemandır. Mevcut floresan lamba altyapısını kullanacağımız için öncelikle standart bir floresan lambanın çalışma prensibini özet olarak açıklamamız gerekir. Normal bir floresan lamba Şekil. Tüm floresan tüplerini ve starterleri çıkarınız. Not: LED Ttüpü seri olarak bağlı aydınlatma cihazlarında çalışmaz.

MEKANİK (manyetik) BALANS (T8-36W), 1 ADET. FLORASAN AMPUL 36W, 5 ADET.

SSTARTER 18W, 2 ADET. Civayı buharlaştırmak için florasan lambanın ısıtılıp sıcaklığın tüp içerisinde arttırılması gerekmektedir. Bunun için starter kullanılır. Aynı zamanda içerisi neon gazı ile doldurulmuştur.

Bu dolaylı etkinin baskın olabilmesi için kullanıcının ortalamanın çok üzerinde aydınlatma yapıyor olması gerekiyor. Bu çalışma , CFL ampulünün ısıtma açısından etkisini olağan durumda 0. Onlar çevredeki elektrotların ısıtma sağlayan bir akım kaynağı, bağlı. Böylece, floresan lamba elektrotlar ısıtıldıktan sonra yanar.

Kompakt floresan olarak bilinen tipler ise çalışması için gerekli olan yardımcı elemanları bünyesinde barındırdığı için şebekeye doğrudan bağlanılır.


Sorry, comments are closed!