Sodyum buharlı lamba çalışma prensibi


Arkadaşlar, elimizde sayısı oldukça fazla 1watt sodyum buharlı lamba var, bu lambaların bir kısmı balast ile, bir kısmıda direk 2V ile çalışan. Balast,ignatör, lamba ,kontaktör. Halojen lambaların şebeke geriliminden düşük gerilimlerde çalışan modelleri de mevcuttur.

Bunların ışıksal geriverimi bir üst gerilim seviyesinde çalışan modelden yüksektir. Esas olarak alçak basınçlı civa buharlı lamba sınıfına giren floresan lambalar günümüzde akkor lambaların . Elektrik ve Elektronik Dersleri 4046.

Diğer yapay ışık kaynaklarına kıyasla Sodyum lambaları, yüksek verimlilik gösteren – civarındadır. Para kazanmak için yüksek basınçlı lambalar satın almak tavsiye edilir. Bu lambalar alçak basınçlı sodyum buharlı lambaların belirli yönlerde geliştirilmesiyle oluşturulmuştur.

Boyutları alçak basınçlı olanlara göre çok. Lambanın deşarj tüpü içinde. Ana akım ve starter devresi olmak üzere iki . Verimlilikten, çalışma emniyeti ve konforundan vazgeçmeden enerjinin tasarruf edilmesini anlamamız.

Endüstri tesislerinde dış aydınlatmada genellikle cıva buharlı ve sodyum buharlı lambalar kullanılırken iç. Güç kayıplarının artması,.

Koruma donanımının istenmeyen açma işlemleri yapması. Bir tüp içerisindeki sodyum buharlı gaz karışımı içinden elektrik akımının boşalması prensibine dayanarak çalışan sodyum buharlı lambalar nonlineer akım-gerilim karakteristiğine sahip oldukları . MH) lambalar yeni ışık kaynakları olarak hayatımıza girmiştir. Gerilim uygulandığında küçük ışıltılı boşalma yolları oluşur ve ön boşalma sağ- lanır. Deşarj tüpünün sıcaklığı yükselir ve. Sodyum buharlaşır ve ışıklı plazma dolgu gazından sodyum buharına geçer.

Led Aydınlatma Sistemleri Nasıl Çalışır ? Civa buharlı lambalar , metal halide lambalar , sodyum buharlı lambalar. Ancak akkor filamanlı lambalar çalışma prensipleri itibariyle kullandıkları elektrik enerjisinin ancak çok küçük bir kısmını ışığa dönüştürebilmekte, geri kalan. Diğer bir önemli da nokta hem tüp hem de kompakt flüoresan lambaların içinde bulunduğu ürün grubu olan alçak basınçlı cıva buharlı lambaların . Reaksiyon ile çarpışma tamamlandıktan sonra . ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ. AYDINLATMA VE İÇ TESİSAT LABORATUARI.

Dağıtım Panosu Prensip Bağlantı Şeması. Tek renkli (monokromatik) altın sarısı ışınlama yapan alçak basınçlı sodyum buharlı lambaların renk özellikleri açısından yerleşim ve yaya . Metal halide lamba : Işığın, metal buharı, metal halojenürler ve metal . Aydınlatmanın bir çok alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. Alçak basınçlı cıva buharlı lamba sınıfının en gelişmiş ve popüler ışık kaynaklarıdır.

Işığın Rengi Gazlı akkor telli lambalar boşluklu lambalara göre daha beyaz ışık verirler.

Bunun nedeni tel sıcaklığının daha yüksek oluşudur. Bu çalışmada , flüorsan lambalarda elektronik balast kullanılması ile ne oranda enerji tasarrufu sağlanabileceği araştırılmıştır. Flüoresan lambalar , civa buharlı deşarj lambaları olup, etkinlik faktörlerinin yüksek, işletme giderlerinin düşük, ömürlerinin uzun olması gibi özellikleri ile verimli ve kaliteli bir . Projektör lambaları, metal halide ampuller bilimsel olarak kategorize edilir ve Philips projektör lambaları için adı UHP lamba markalı vardır. Bir projektör lamba , ultra-yüksek basınçlı civa buharlı tam bir ARC boşluğu arasında bir elektrik akımı göndererek çalışır.

Ateşleyici, lambanın ateşlenmesinin sağlanmasından hemen sonra devre dışı kalmalıdır. Bunun sağlanması için lamba uçlarındaki gerilim kontrolü, lamba akımı veya zaman fonksiyonu gibi özelliklerden faydalanılır. Yüksek basınçlı sodyum buharlı lambalar ile metalik halojenürlü lambalar çalışmak için 700 .


Sorry, comments are closed!