Smmm tabela standartları

MADDE – Aynı Yönetmeliğin inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Tabela asılması halinde;. Ayrıca bu düzenlemelerin SMMM Odaları Yönetmeliği ile paralel olması sağlanmıştır. Daha evvel zorunlu olan “ tabela asma”, ihtiyari hale getirilmiş, meslek mensuplarının tabela asmak istemeleri halinde uyacağı kurallar düzenlenmiştir.

Serbest Muhasebeci Küçük ve sıkışmış bir biçimde ama MALİ MÜŞAVİR büyük ve geniş harflerle tabele olmaz.

MESLEK ÜNVANI İLE YETERLİLİK İLKESİ. SM, SMMM VE YMM ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. SMMM ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖN. Bina cephelerine, büro balkonu ve pencerelerine birden fazla tabela asılamaz, benzeri yazılar yazılamaz , ışıklı tabela kullanılamaz. Açılan işyerleri bağımsız büro şeklinde olup, başka bir.

Fonl Kulloınımı: Kutsal ÖZNAL (Arial Black). Basılı Evrak Formatları.

Denetim Standartları : Muhasebe kayıtları ve finansal tabloların denetimi sırasında esas alınması zorunlu olan ve Türkiye Denetim Standartları Kurulu tarafından. Meslek Ünvanı ile Yeterlilik İlkesi. Her meslek mensubu meslekî faaliyetine başlamadan önce bağlı olduğu oda bilgisinde iş yeri açmak zorundadır. Birden çok meslek mensubu çalışmalarını . AYDIN ŞAHİN SERBEST MUHASEBE VE MALİ MÜŞAVİRLİK BÜROSU – YASMİN SMMM LTD.

Autopia Otomobil AVM K:Dk:Esenyurt, İstanbul. E-posta: E-posta Gönder. Web Sitesi: Web Sitesini Ziyaret Et. Büro Edinme Zorunluluğu. Yasal düzenlemelere uygun tabela asılmaması,.

YASAKLAR: SMMM ve YMM bu unvan ve tasdik yetkisi ile. Hizmet Akdi ile çalışmazlar. Ticari faaliyette bulunamazlar. Ruhsatın iptali veya iadesi halinde,. Kanun ve Yönetmeliklerde öngörülen sosyal sorumluluk hükümlerine uyulmaması,.

En az iki kez yazı ile istenmesine rağmen, oda aidat borçlarının haklı gerekçe olmaksızın ödenmemesi,. Müşteri bildirim listelerinin odaya verilmemesi,.

Adres değişikliklerinin .