Siemens sürücü parametreleri


Siemens Endüstri Sektörü. Makro seçimleri, parametreler , sürücünün kalkı -duru rampa süreleri, minimum ve maksimum frekansları vb. Bütün hakları saklıdır. Bu dokümanda anlatılmayan bazı fonksiyonların. Seviye Parametreler BOP ya da AOP ile görüntülenememektedir.

Macro Parametre Yapısı.

EEPROM Hatası Silinmeyen parametreleri kaydederken okuma ya da yazma hatası. Fabrika Reset ve yeniden parametrelendirme. Algılanan donanım belirli özelliklere sahip olmadığı için kullanılamazlar. Parametrelerin değiştirilmesi gerekli değildir, çünkü bunlar doğru bir şekilde sınırlanmıştır.

Geni besleme gerilimi, daha iyi so utma yapısı ile sürücünün daha dayanıklı olmasını sa lamaktadır. Bir sürücüden di er sürücüye. Eğer birkaç Sinamics G1serisi sürücülere aynı parametreler kaydedilmesi gerekiyorsa, bir defa girilen ayarlar . SİEMENS İNVERTER TEKNİK.

Ayrıca MMC kart yardımı ile mevcut veriler başka bir sürücüye kolayca taşınabilir.

Parametreler , sürücünün kalkı -duru rampa süreleri, minimum ve maksimum frekansları vb. Gerekli ortam ve ekipman sağlandığında, tekniğe uygun olarak servo motor ve sürücülerinin bağlantısını yaparak kontrolünü yapabileceksiniz. Servo motor ve sürücü seçimini doğru yapabileceksiniz. Sistemin gerektirdiği parametre değişikliğini hatasız yapabileceksiniz. SIEMENS MICROMASTER SERİSİ AC MOTOR HIZ KONTROL.

CİHAZLARININ İNDEXLİ PARAMETRE YAPISI VE ÖRNEK. The reproduction, transmission or use of this document, or its contents is not permitted unless authorized in writing. Offenders will be liable for damages. All rights including rights created by patent . AC SÜRÜCÜ ve YUMUŞAK YOLVERİCİ. HAZIRLAYAN : GÖKÇEN BABAOĞLU.

Sürücü Parametreleri Yedekleme. ABC ENSER Otomasyon ve Güvenlik Teknolojileri. Asenkron Motor Kontroluna İlişkin . SINAMICS S1için geçerli. Devreye Alma El Kitabı. Hat Modülü ve aynı tip Motor Modülü sürücü hattı.

Sıcaklığa bağlı olarak otomatik fan çalışır. Servo sürücü run ile birlikte fan çalışır.

Düşük Voltaj AL-Hatası Otomatik Reset . Pano montaj bilgileri ve güç kayıpları. Yazılım ve kontrol bilgileri, tüm parametre açıklamaları dahil. Besleme gerilimine ihtiyaç duymadan parametre yükleyebilme imkanı. Dahili kontrol ve uygulama makroları.

Kötü şebeke şartlarında bile Kesintisiz Çalışma Modu ( Keep Runnig Mode ). Geniş besleme gerilim aralığı, geliştirilmiş soğutma yapısı ve vernikli kartlar ile zor çalışma şartlarına karşı tam dayanıklılık. G12 siemens otomasyon .


Sorry, comments are closed!