Sensörler megep


Günlük hayatımızda ısı, ışık, basınç ses gibi büyüklükler var olup bunların etkilerini duyu organlarımızla algılar, varlıklarından haberdar oluruz. Bu fiziksel büyüklükleri insanlar gibi algılayan ve bu algılama sonucunda gerekli ekipmanları devreye sokan ve çıkartan elemanlar sensörler ile transdüserlerdir. Günümüzde fabrikalarda üretim, otomatik çalışan makinelerle yapılıyor.

Ancak bu makinelerin kontrolü elektronik ve bilgisayarlı sistemlerle gerçekleştiriliyor. Makinelerde oluşan mekanik ve fiziksel değişimleri bilgisayar sistemine aktarıp bilgisayar sisteminde işlenip tekrar aynı makinenin ya da başka makinelerin kontrolünü . MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI. ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ. SENSÖRLER VE TRANSDÜSERLER. GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ).

MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN. Hız algılayıcısı volan dişlilerinden sinyal alır. Enjektörlerin çalışmasını sağlayan tetikleme sinyali, volandaki referans işareti algılayıcısına göre düzenlenir.

ECU, püskürtülmesi gereken temel yakıt miktarını emilen hava miktarına ve motor . Sensörler ve transdüserler. Algılayıcılar, sistem fonksiyonlarının doğru bir şekilde yapılabilmesi ve işlemlerin gerçekleştirebilmesi için Elektronik Kontrol Modülüne (ECM veya ECU) girdi sağlayan sistem elemanlarıdır. Taşıtlarda algılayıcılar genellikle Elektronik Kontrol Ünitesinde işlem görebilen bir gerilim sinyali . Endüktif, kapasitif veya NPN, PNP ayrımını yapabilecek kadar. NOT: Bu ders notu MEGEP dokümanlarından yararlanılarak hazırlanmıştır.

Endüstriyel Kontrol Ve Arıza Analizi Megep Modülleri. ENDÜSTRİYEL KONTROL VE ARIZA ANALİZİ Anahtarlama ve tetikleme elemanları, transduser ve sensörler , işlemsel yükselteçler, arıza ve bakım kayıtları, arıza giderme yöntem ve teknikleri ile ilgili bilgilerin verildiğiderstir. Hareket sensörleri , pır sensörler ve ses sensörleri hakkında bilgiler, hareket algılayan sensör çeşitleri, ses algılayan sensörler. E-kütüphane (Elektrik, elektronik ve haberleşme konularında) – Ders notları – ücretsiz sensörler ve transdüserler – megep.

Bir bobinin içindeki nüvenin hareketi ile aşağıdakilerden hangisi değişir? A) Bobinin indüktansı B) Bobinin kapasitansı C) Bobinin uzunluğu D) Bobinin kesiti. Toprak altındaki metallerin tespitinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır? A) Basınc sensörleri B) Ağırlık sensörleri C) Optik . Kulağın duya bileceği basit titreşimlere ses denir. Konuşmanın esas öğesi sestir.

Ses, bir kaynaktan çıkar. Her bir parametre ölçümü için gerekli sensör ve donanımlar cihaz içerisinde mevcuttur. Ancak ölçümler için haricî ekipmanlar gerekmektedir.

NIBP ( haricî kan basıncı ölçümü) için hasta koluna takmak üzere cuff (manşon) gereklidir. EKG ölçümleri için hasta vücuduna EKG elektrotlarının takılması, hastanın C02i . Kapının kapama yönünde son konuma geldiğini algılayan sensör. Kapıyı hareket ettirmek için motor. Arada bir nesnenin varlığını kontrol eden bir sensör. Sistemi kontrol edecek bir PLC ve programlama yazılımı.

Programlama ve sistemin çalışmasını gözlemlemek için bir bilgisayar. Klimalardaki elektrik devresini oluĢturan devre elemanlarını inceleyiniz. BaĢlıca klima elektriksel arızaları internet ortamında araĢtırınız.


Sorry, comments are closed!