Sensör çeşitleri ve örnek uygulamaları

Bir cismin pozisyonu yada seviyesi bir kaç yöntem ile takip edilebilir. Bu yöntemlerden en sık kullanılan yöntem potansiyometrik sensör uygulamalardır. Potansiyometrinin direnç değerini takip ederek mesafe ölçümü yapılır. Bu sensörler de denge sensörleri gibidir, farklarıysa açısal olarak algılamak yerine anlık çarpmaları ya da sağa, sola, derece ve üstü açılardaki eğilmeleri algılamarıdır. Cıvalı kontakt sensörleri kullanarak yapabileceğiniz basit bir denge sensörü uygulaması.

Uygulamalar araba, makine, havacılık, ilaç, üretim ve robotik içerir.

Bir sensör dokunulmaz bir sinyal alır ve yanıt veren bir cihazdır. Termokupl, güneş hücreleri örnek verilebilir. Pasif Infrared (PIR): Vücudun sıcaklık radyasyonunu algılayan optik tarama sistemi anlamına gelmektedir.

Analog sinyallere örnek olarak, gerilim, akım, sıcaklık, ses gibi süreklilik taşıyan sinyaller örnek. Aktif Algılayıcılar: Çalışmaları için harici bir enerji beslenmesine ihtiyaç duyarlar. Bu algılayıcılar tipik. Bu tip algılayıcılar birçok taşıt uygulamasında kullanılmaktadır.

Pasif ve aktif sensör nedir?

Analog ve dijital sensör nedir? Diğer kısım aktif transdüserler ise ölçülecek büyüklüklerle uyarılırlar. Bunlara dışarıdan bir enerji uygulanmaz.

Sensör ve transdüser nedir? Termoçift, fotovoltaik, piezoelektrik . Doğruluk : Bir aletin bilinen giris degerindeki sapma miktarını belirtir. CNYkontrast sensörü Sinyallerini kendileri üretip bu sinyalin dış ortamla etkileşimlerini ölçen sensörlerdir. Robot kol uygulamaları gibi projelerde basınç sensörleri robot kol ile tutulan cisme uygulanan basıncın kontrol edilmesi için kullanılabilir. Fiziksel ortam değişikliklerini.

Termistör Çeşitleri : Termistörler ikiye ayrılır sıcaklıkla direnci artan termistöre PTC, NTC sıcaklıkla direnci azalan eleman termistördür. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02. Kararı ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak yaygınlaştırılan alan ve 1dala ait çerçeve öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri . Araçlardaki sensörler nelerdir, araçtaki tüm sensör çeşitleri , sensörlerin çalışma prensipleri ve görevleri, endüktif sensör, hall effect sensör, potansiyometre, fotocell,. Bu tip sensörler örneğin motor su sıcaklık sensörü, emilen hava sıcaklık sensörü, iç ortam sıcaklık sensörü gibi sensörlerde kullanılır.

Analog sensörler: Devreye 0V-5V veya 4mA- 20mA arasında değerleri algılayacak biçimde bağlanır. Bu iki değer arasındaki tüm değerleri algılar.

Bu cihazlar endüstriyel proses sürecinde kontrol, koruma ve görüntüleme gibi çok geniş bir kullanım alanına sahiptirler. Günümüzde üretilmiş yüzlerce tip algılayıcıdan söz . Mikro elektronik teknolojisindeki inanılmaz hızlı gelişmeler bu konuda her gün yeni bir buluş ya da yeni bir uygulama tipi geliştirilmesine olanak sağlamaktadır. Sensor ise çeşitli enerji biçimlerini elektriksel enerjiye dönüştüren cihazlardır.