Senkron motor


Yükü değişmesine rağmen devir sayısı sabit kalan motorlara senkron motor denir. Bundan dolayı senkron motorların devir. Senkron motorlar senkron hızda dönerler. Eğer senkron makineye elektrik enerjisi verilip mekanik enerjisi elde edilirse senkron motor olarak çalışır. Bu yazımızda senkron motorların.

Bu özellikler, asenkron motorların endüstride en çok kullanılan motorlar olmalarına sebep olmuştur.

Asenkron makineleri senkron makinelerden ayran en . Sabit mıknatıslı motorlar, sürücü uygulamaları için dizayn edilmiştir. Bu motorlar, direk yol verme için kullanılmaya uygun değildir. Bu sebepten mıknatıslı senkron motorlarda maksimum hız, yüzde 120 . AC Motorlar , alternatif akım elektrik enerjisini, mekanik enerjiye çeviren elektrik motorlarıdır. Genel olarak makine şeklinde isim vermeyi tercih ettim.

Tersini yaparsanız yani mekanik bir kuvvetle çevirecek olursanız bu sefer makineden elektrik alırız ve adına Jeneratör ( Alternatör ) . Buna bağlı olarak senkron motorun açık çevrim kontrol ilkesine ilişkin.

In this study, different working conditions of synchronous motor are illustrated by changing its excitation current. Ayrıca, gerilim kaynaklı . Therefore, motor working parameters such as current, . Alternatif akım motorları iki grupta toplanabilir: asenkron motorlar (indüksiyon motorları) ve senkron motorlar. Bütün bu motorların temel ilkesi, manyetik saclardan yapılmış bir kütlenin, döner bir . Uyarma kaybı olmadan yüksek verim kalıcı neodim-demir-bor mıknatıs kullanır. Bütün makine verimliliği IEstandardına ulaşır.

Direk şebekeden çalışan sürekli mıknatıslı senkron motor. ASENKRON KALKIŞLI SÜREKLİ. MIKNATISLI SENKRON MOTOR. IEverim sınıfından daha yüksek verimlilik.

Düşük yüklerde de yüksek verimlilik. Sürücü olmadan çalışabilme. Sürekli mıknatıslı (SM) senkron motorlar , yüksek moment- ağırlık oranına, güç ve verime sahip olmaları gibi avantajları sayesinde son yıllarda çok çeşitli uygulamalarda sıklıkla kullanılmaktadır.

Ancak, SM motorlarda karşılaşılan en büyük problem mıknatısların korozyona uğrama olasılığıdır. Bu çalışmada, mıknatıslardaki . Tasarım optimizasyonlarının amacı yüksek verimli motor geometrileri elde etmektir.

Kalıcı mıknatıslı senkron motorların tasarım optimizasyonlarında genetik algoritma, benzetilmiş tavlama . Beyaz Eşya Uygulamalarında Kullanımı. Home Appliance Applications. Permanent Magnet Synchronous Motors Used in Direct-Drive.

Metin AYDIN Oğuzhan OCAK Günsu Çırpanlı ALBAŞ3. Mekatronik Mühendisliği Böl. Kocaeli Üniversitesi, Umuttepe, Kocaeli.


Sorry, comments are closed!