Savunma teknolojileri yüksek lisans


Savunma Teknolojileri Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, sadece yüksek lisans düzeyinde eğitim vermektedir. Return to Previous Page . Milli Savunma Bakanlığının (MSB) son yıllarda önemle üzerinde durduğu konulardan birisi yerli savunma sanayinin geliştirilmesidir. Bu kapsamda MSB Türk Silahlı Kuvvetleri ile güvenlik kurumlarının savunma sistem ihtiyaçlarının maksimum ölçüde yurt içi olanak . Peki, orta öğretim ve lisans üstü insan kaynağı altyapısını güçlendirmeye .

TEKNOLOJİLERİ TEZLİ-TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MÜLAKAT LİSTESİ. YETERLİ SAYIDA BAŞVURU OLMADIĞI İÇİN PROGRAM AÇILMAMIŞTIR. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. NSANSIZ HAVA ARAÇLARINDA. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ.

ALTERNATİF YAKIT SİSTEM TASARIMI. Bu mesaj ya silindi ya da taşındı bu yüzden artık burda değil. Protokole TOBB ETÜ Rektörü Prof.

Adem Şahin, Savunma Sanayii. Online (Enstitü Sayfasından). BaşvuruTarihleri ve Sınav Takvimi : TARİH. Türkçe Yeterlik Dil Sınavı (Yabancı Uyruklu Adaylar için). MADDE – (1) Bu Yönetmelik, Gebze Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen yüksek lisans ve doktora ile bunların gerektirdiği eğitim.

Programdan faydalanabilecek olanların listesini aşağıdaki gibi belirtmiş: Makina Mühendisleri Uçak‐Uzay Mühendisleri Endüstri Mühendisleri Elektrik‐Elektronik Mühendisleri, vb. Tez Savunma Sınavı Formu. Hedef başvuru adayları arasında bu alanda tecrübeli . Bilgi teknolojileri yüksek lisans programı tüm disiplinlerden mezun olanlar için fırsat sağlamaktadır. Fen Bilimleri Enstitüsü . Concentration or Major. Adı Soyadı : Mehmet Emin CANLI.

Savunma Yeri : Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Taşkent Binası, Enerji Sistemleri Mühendisliği Toplantı Salonu. Ar-Ge personellerinin akademik çalışmalarına ( yüksek lisans ve doktora) devam etmelerini teşvik etmektedir. Hacettepe Üniversitesi ve Atılım Üniversiteleri ile aktif olarak çalışılmaktadır.

Yüksek Lisans Belgeleri.

Savunma sanayi ve yüksek teknoloji konularına ilgi duyan lisans ve yüksek lisans öğrencilerini bir araya getirip projeler gerçekleştirerek öğrencilerin üretkenliklerini ve sosyal becerilerini geliştirebileceği bir ortam yaratmak.


Sorry, comments are closed!