Regüle devresi


Güç kaynaklarının çıkış gerilimlerini sabit tutma işlemine regülasyon, regülasyon için kullanılan devreye de regülatör devresi denir. Hassas yapıda olan elektronik cihazlara sabit değerde DC sağlamak için çeşitli tiplerde regüle devreleri geliştirilmiştir. Regülatör devrelerinde, transistör, zener diyot veya . Regüle devre ayarlı devre demektir.

Bu deyim, bir doğrultucu için kullanılırsa: “Çıkış gerilimi veya akımını belirli bir değerde sabit tutan devre” anlamına gelir. Seri regülatör, yük akımını sabit tutmak için kullanılır.

Bu tür bir uygulama bir veya iki transistörle gerçekleştirilebilmektedir. Transistör yük hattına seri bağlandığından, bu tür devreye seri regüle devresi veya seri regülatör denmiştir. Baskı devre ve Lehimleme modülünü başarı ile bitirmiş olmak.

Pozitif regülatör entegreleri ile yapılan kullanışlı çok çıkışlı güç kaynağı devresi düşük güçlü bir çok devreyi çalıştırabilir multi regülatör devresinde kullanılan entegrelerin gücü amper volt (direkt) . Doğrultma,filtre ve regüle devrelerini kurmak. Zenerler ve Zener diyotların regülatör olarak kullanılması hakkında detaylı bilgile. Emeği geçen kişilere Teşekkürler.

Deneyin Amacı : Zener diyotlu regüle devresi ve özelliklerinin incelenmesi.

Zenere paralel bağlanan yük değişimlerinin Zener uçlarındaki gerilim etkisini incelemek. Teorik Bilgi : Zener Diyot . VOLTAJ REGÜLATÖRLERİ Hazırlayan : Gülhan Şahin. Bu deneyin amacı üç terminalli bir voltaj regülatörünün çalışmasını göstermektir.

Günümüzde bu regülatörleri 111ve volt . LM317T kullanarak bir regüle devresi yapmayı düşünüyorum. Giriş volt yada volt çıkış volt. Yük empedansı ile regülatör devresi arasındaki bağlantı şekline göre elektronik gerilim regülatörleri şönt ve seri regülatörler olmak üzere iki ana gurupta toplanabilir. Merhaba arkadaşlar,seri regüle devresi bilhassa akım(amper)ve voltaj ayarlı devreye her elektronikle uğraşan kişinin ihtiyacı vardır.

Elbette piyasada çok çeşitli devreler var,,ama LM7entegresi her zaman tercih edilen olmuştur. GERİLİM REGÜLATÖRLERİ VE sABİT AKIMLI DEVRELER. Gerilim regülatör devre prensibinin anlaşılması. Sabit akım devreleriniıı prensipleri Ve uygulamalarının irdelenmesi.

Hat Regülasyonu : Hat regülasyonu giriş gerilimindeki 10”luk değişime tekabul eden regüle. Beğenilen Mesajları: 40.


Sorry, comments are closed!