Redresör arızaları


Benzer Voltajını Kontrol Edip Devreye Alınabilir. Akü Dolum Süresi Sonunda Yeteri Kadar Dolmaz ise Kırmızı LED. Aküyü Ve Şebeke Voltajını Kontrol Ediniz.

Herhangi bir nedenle redresör kapağının açılması gereken durumlarda üreticiyi firmaya . Redresör diğer adıyla doğrultucu, doğrultmaç.

Bir veya birden fazla yarı iletken elemandan (örnek olarak diyot) meydana gelen alternatif akımı doğru akıma. Aşırı yük uyarı kontağı ve ışıklı uyarısı. Aşırı ısı uyarı kontağı ve ışıklı uyarısı.

REDRESÖR TEKNİK ÖZELLİKLERİ. Giriş Voltajı, : 2VAC ± – Faz veya 3VAC ± – Faz. START, TAMPON ŞARJ, VOLT KONTROL, AKIM KONTROL, İŞLEM . Her iki arıza durumunda, akü araç için yeterli marş akımı sağlayamaz.

Akünün deşarjına sülfatlaşma denilmektedir. Sülfatlaşma konumda redresör şarjı yapılmadan araç üzerinde . Yapısında bulunan izolasyon trafosu ve kullanılan DC akım modülü ile yük sisteminden tü- müyle izole edilmiş olduğundan, DC şarj cihazının arızalarına. Cihazlarda standart olarak redresör arıza çıkışı bulunur. Bu özellik kullanılarak akülerin ömrü uzatılabilir.

MRS Kaplama redresörleri yeni AC güç kontrol ünitesi ile donatıldılar. Bu ünite sayesinde redresör arızaları minimuma inerken, çalışma verimi ve redresör fonksiyonları arttırılmıştır. Yeni AC sürücü ünitesiyle arızalar, hasar oluşmadan önlenir.

Yeni Sürücü sistemi aynı . Bu sayede en zor şartlarda bile güvenle kullanılabilir. Yukarıda belirtilen uyarı veya arıza durumları ve olay kayıtları RS-4modbus haberleşme üzerinden bilgisayar ile izlenebilmeli ve redresör parametre ayarları yapılabilmelidir. Bağlı sistemleri kapatarak cihazı ön panelden kapatınız. Akü sigortalarını kapatınız. Bu işlemlerin tersini yaparak cihazı çalıştırınız.

Genel kullanım alanları telekomünikasyon merkezleri enerji dağıtım istasyonları, deniz ve kara nakil araçları, endüstriyel ve askeri tesisler ile her türlü akü . Bu nedenden dolayı RÖLESAN redresörlerine akü bakım programı yerleştirilmiştir ve bu işlemi redresör kullanıcıya ihtiyaç duymadan otomatik olarak gerçekleştirir.

Her türlü arıza durumlarında veya müdahale gerektiren işlemlerde kesinlikle firmamızla irtibata geçiniz. Cihazı Çalıştırmadan Önce, Cihaza Gelen Elektriğin Sağlıklı Gelip Gelmediğini Kontrol. Edilmesi Gerekmektedir.

Bunun İçin Cihazın Giriş Fazlarının Bağlı Olduğu Klemensten Faz.


Sorry, comments are closed!