Rc osilatör devresi


Kendi kendine sinyal üreten devrelere osilatör denir. Böyle devrelere dışarıdan herhangi bir sinyal uygulanmaz. Aslında bir osilatör, kendi giriş sinyalini kendi temin eden bir yükselteç devresidir.

Genel olarak osilatörler . Bizğim yaptığımız devre RC (direnç, kondansatör) elemanlarından oluşan . Osilatörler DC gerilim kaynakları ile beslenirler.

Bu tip osilatörlerin uygulama alanları ise Hz – kHz aralığındadır. Blok diyagramda görüldüğü gibi R-C devresi. Microdenetleyicilerde osilatörler komutları işlemede kullanılan clock darbeleri için kaynak olarak kullanılırlar.

Bu konumuzda sizlere transistörlü osilatör devresini göstereceğiz. RC faz kaydırmalı osilatör olarak da adlandırılan bu devreyi anlatmadan önce kısaca. RC osilatörler birkaç megahertz frekansına kadar kullanılırlar.

Bu nedenle kuvvetlendirici katında işlemsel kuvvetlendiriciler. Op-Amp) da kullanılabilir.

RC Faz değişim osilatörü. Negatif geri besleme devresi osilasyon frekansından bağımsızdır, ancak . LC osilatörlerle MHz seviyesinde yüksek frekanslı sinüzoidal sinyaller elde edilir. Paralel bobin ve kondansatörden oluşan devreye “Tank Devresi ” adı verilir. Kare dalga üreten osilatör devrelerine aynı zamanda “multivibratör” denir.

Günümüzde çeşitli adlarla özel osilatör çeşitleri vardır. Bütün osilatör çeşitlerinde kondansatörün . Osilasyon, elektronik devrelerde ( osilatörler devreleri hariç) istenmeyen bir olaydır. Devrenin çıkışında osilasyon fazla olması istenmeyen bir durumdur. Bunun için osilasyonları azaltmak için fazladan elektronik devreler kullanılır. R-C osilatör devresinde yükselteç NPN tipi bir transistörle, emiteri ortak bağlantılı olarak tertiplenmiştir.

Emiteri ortak yükselteç devresinin beyzi ile kollektörü arasında. Bu modülde wien köprü osilatör , kristal . Bu devrenin osilasyon yapabilmesi için çıkış Vo gerilimini 180° faz kaydırılarak girişe yani . Bu elemanlar frekansı belirler. Rve Relemanları ile yükselteçin kazancı sınırlanır.


Sorry, comments are closed!