Profibus kablo


Scada: Coğrafik olarak geniş bir alana yayılmış cihazların bir merkezden bilgisayar aracılığıyla denetlenmesini, izlenmesini ve bir. Bu kablolar otomasyon sistemlerinin birbirleri arasındaki haberleşmede ve yüksek hızlı veri iletimi için kullanılır. Hdiye tanımlanılır ve doğru akımsız bit senkron hatprotokolüdür. Başta otomasyon olmak üzere gittikçe artan oranda endüstriyel uygulama teknoloji alanlarının iletişim ağları için geliştirilmiştir. Tüm makinelerin tek bir bus kablo hattı ile bağlı olmasından ötürü kurulumu kolay ve maliyeti düşüktür.

Profibus -DP ve Profibus -FMS kabloları.

Her bir bus bölümüne 3 toplam 1katılımcı bağlanabilir. Veri transferi iki damarlı blendajlı kablo veya optik iletkenler ile yapılır. Karmaşık kontrol sistemleri için pek çok farklı tasarıma sahip çift damarlı kablolar. Fieldbus sistemleri için sahada hazırlanabilir bağlantı parçası, ekranlı.

Hızlı Bağlama ve halojensiz versiyonlar mevcut. PROFIBUS -DP, -FMS ve FIP için muhtelif veri yolu kabloları. Dahili Tip Telefon Kabloları. A ba lant eleman n destekleyebilir veya 12Mbps. Birçok fieldbus sistemi gibi, PROF BUS çal ma maliyetini azalt r ve verimlili i artt r r.

KULLANIM YERİ, : Bu sistem kablosu L2-BUS kompanentlerini irtibatlandırmak için kullanılır. Hücre ve bina dışı için en ekonomik çözümdür. Farklı otomasyon sistemleri arasında bilgi alışverişinde olduğu kadar birbirine bağlı dağınık saha . This simple tool requires no special knowledge to use and is easy to handle.

Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. Automation and Flexidrum. The standard for this cable is set by . ORDERINGQUANTITY: M SOLD BY THE METER. Product Lifecycle (PLM), PM300: Active Product.

Bu dokümanda kullanılan semboller. Cihaz ana veri dosyası (GSD). DDI pompasına bağlantı. Insulation: cellular polyethylene with skin layer – 2. Conductors: bare copper 22awg – x 0.


Sorry, comments are closed!