Polimer üretim teknikleri


Hedeflerin, kullanım ve yasal şartların açıklamalarını içeren ve referans . TÜBİTAK MAM Kimyasal Teknoloji Enstitüsü polimer bilimi ve teknolojisi alanında Türkiye kimya ve petrokimya sanayi için katma değeri yüksek ürün ve teknolojiler geliştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası platformda projeler yürütmeyi hedeflemektedir. Enstitü bünyesinde aşağıdaki verilen alanlarda çalışmalar . EUT 2Üretim Yö ntemleri –. Murat Vural (İTÜ. Makina.

Fa kültesi). PLASTİKLERİ ŞEKİLLENDİRME.

Polimer eriyiklerinin özellikleri. Isıl şekillendirme (Termoforming). Haddeleme (Kalenderleme). Plastik Üretim Yöntemleri. Döndürmeli (rotasyonel)kalıplama yön.

Vakum (ısıl şekillendirme) yön. Basma (Kompresyon baskı) ile . Termoplastikler, termosetler, elastomerler ve kompozitler çeşitli yöntemlerle şekil- lendirilir. Uygulamaları en yaygın olan prosesler arasında, injeksiyon kalıplama, basınçla kalıplama, transfer kalıplama, ekstruzyon kalıplama, şişirme kalıplama, rotasyonal kalıplama, termoforming .

Reçine oda sıcaklığında normal basınçta veya fırın içinde sertleştirilir. Enjeksiyon tekniği ile kalıplama yöntemlerine göre çevrim süresi daha. Mevcut lif üretim teknikleriyle çapı bir mikron ve altında lifler birçok teknikle üretilmektedir. Eriyikten Lif Üretim Tekniği.

Jel (Gel Spinning) Üretimi. En ekonomik teknik olan eriyikten lif üretim tekniğinde. Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında analiz sonuçlarını değerlendirerek standartlara uygun polimer üretimi yapabileceksiniz. Tekniğine uygun olarak katılma polimerizasyonu ile polimer üretebileceksiniz. Yazının sonunda yer alan linkten konunun word frmatına ulaşabilirsiniz.

Kullanılan takviye malzemelerini ve kompozitin mekanik özellikleri üzerine etkisini irdeler. Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. KAYNAK eğitmenliğinde gerçekleştirilmiştir.

PROCESSİNG OF POLYMERS ( POLİMER ÜRETİM SÜREÇLERİ). Seramik yapıştırıcıları, dış cephe ısı yalıtım sistemi harçları, derz dolguları, su izolasyon harçları ve tamir harçları gibi çimento esaslı .


Sorry, comments are closed!