Plc devre çizimleri


Hocam Lise son sınıf öğrencisiyim malum bu sene her derstten performans ödevi veriyorlar. Bizim performans ödevi PLC SİSTEMLERDİ ve şöyle bir devre. Motor Kumanda ve Güç Devrelerin Çizimleri Kafa Karıştırıcı.

Siemens Plc Çizim Programı ? Daha fazla doküman ve video için sitemizi ziyaret ediniz.

Programlanabilir Lojik Kontrolör ( PLC ) üniteleri, endüstrinin birçok alanında ve otomasyon sistemlerinin tasarımında önemli bir işleve sahiptir. PLC programı ile arıza durumlarının hızlı . Motor kontrol devrelerinde röle, entegre (IC) kullanımını bunların avantaj ve dezavantajlarını biliyoruz. Kontrol devresi ister rölelerle isterse entegrelerle yapılmış olsun başka bir kumanda devresinin yapımı için devre bağlantılarının yeniden yapılması gerekir. Ancak PLC kullanılan sistemlerde bu durumun minimum düzeyde . PLC ile yapılan kontrol devrelerinde de buna benzer bir yapı vardır. Ancak kumanda devresi PLC için yapılan kontrol programı ile gerçekleştirilir.

Kumanda devresi ile ilgili olarak yapacağımız bağlantılar, PLC giriş elemanları ile sınırlıdır.

Güç devresi ile ilgili yapacağımız bağlantılar için ise. Bir çoğo açıklamaları ile paylaşılmış çeşitli elektronik devre şemaları bir çoğu basit kolay uygulanabilir yapıda ve az malzeme ile devrele. PLC , KUMANDA ELEMANLARI VE ELEKTROHİDROLİK DEVRE ELEMANLARI. ARASINDAKİ BAĞLANTILAR.

PLC ve elektrohidrolik devre elamanlarının seçimini doğru olarak. Sigortalar veya devre kesiciler – çok fazla akım çekilirse elektrik kesilir. Topraklama – elektrik arızası olduğunda akımın akması için bir yol sağlamak için. Muhafaza – ekipmanı ve kullanıcıları kazara temasa karşı korumak için. Bir PLC panelinin bir kontrol sistemi, normalde farklı gerilim seviyelerinde AC . Gerekli ortam sağlandığında sistemin PLC ile kumanda ve kontrolünü TSE, Ġç Tesisleri Yönetmeliği ve Ģartnamelere uygun Ģekilde kurup çalıĢtırabileceksiniz.

Hazırlanan yazılımı gerekli bağlantıyı kurup parametre ayarlarını yaparak bilgisayardan. PLC kontrollü sistemlerde yüzlerce devre elemanı cihaz bünyesinde hazır olarak bulunduğundan, ayrıca elemanlar satın alınmasına gerek yoktur. PLC cihazına yükleyebileceksiniz.

Instruction tree: Ağaç şeklindeki talimat menüsünü, yani çizim ekranının hemen solundaki menüyü kaldırır yada getirir. Otomatik kumanda sistemlerinde, kurulacak devre , yapılmak istenen işin tüm olasılıkları göz önüne alınarak . Kombinasyon lojik kullanılarak yapılan Geleneksel Ladder Diyagram ve PLC Ladder Diyagram üstteki şekilde gösterilmiştir.

Devre NO (normalde Açık) bir anahtar kullanmaktadır bu A anahtarı veya kontağı şeklinde de adlandırılmıştır. Normal durumda (anahtara basılmamışken), anahtar kontağı OFF durumunda ve ışık . Devre Şemalarının Çizimi. Yani şebeke ile motor arasında motorun çektiği akım yolu şemasıdır.

Elektronik Devre Yapımı. Enerji akışını gösteren ana hatlarla ana devre elemanlarını gösterir. Bu nedenle burada kullanılan kontaklar ve .


Sorry, comments are closed!