Piezoelektrik kristal fiyatı


Shenzhen Hurricane Tech. Firmanızı bu kategoriye eklemek için tıklayın. Piezo-Elektrik Kristali. Alışveriş Listeme Ekle. Bu ürünü listenize ekleyerek daha.

Bildiğimiz Quartz Kristal basınç altında sıkıştırılınca elektrik verir. Tersi olarak da bir kristalin düşük voltajda tutulması ile frekanslar oluşur. Ayrıca basit çakmaklar bile çakmaktaşı yerine kıvılcımı elimizde bastırdığımızda çıkan . Silikon ve oksijen atomlarının dizilimleri bu olanağı sağlar. Hankel “ piezoelektrik ” ismini önermiştir.

Doğrudan (direkt) piezoelektrik etki mekanik gerilme tarafından üretilen elektrik kutuplanmasıdır. Basıncın elektrik akımına dönüştürülme yollarından biri de piezoelektrik olayıdır. Son yıllarda yarı iletken teknolojisi ile birçok icat yapıldı piezoelektrik malzemeside bunlardan birisidir.

Burada basıncın devamlı değişken olması gerekmektedir. Yani sadece basılı tuttuğunuzda bir kerelik enerji üretimi olur . Bu proseste piezoelektrik özelliklerin yüksek değerlerde elde edildiği (h00) kristalografik yönünde seramikler elde edilmektedir. TGG prosesinde kristal yönlenmeyi sağlayan, çekirdek olarak da adlandırılan anizometrik (plaka, çubuk vb. şekilli) seramik tozlardır. Proje kapsamında istenilen yönlenmeleri sağlayacak plaka . Jika bahan piezoelektrik diberi beda potensial listrik, maka dapat menimbulkan tekanan.

Makin kuat tekanan yang diterima bahan maka makin besar arus listrik yang dihasilkan, begitu juga sebaliknya. Contoh bahan piezoelektrik adalah kristal barium titanat dan kristal turmalin. Bu tezde üretilen algılayıcının esnek olması için piezoelektrik polimer malzeme kullanılmıştır. Hm erime entalpisi ve Xc malzemenin kristallik derecesinin değerleri. Dokunsal algılayıcılar . Kristal yapılar ve davranışlarla, piroelektrik hakkındaki bilgilerini birleştirerek.

Franklin France aktif paratoneri birçok yönden üstündür. Bu nedenle de yıldırım deşarjlarından etkilenmezler ve dolayısıyla da bakım gerektirmezler. Kristal mikrofonlar, piezoelektrik olayından yararlanılan mikrofonlardır. Bir kristale , basınç uygulandığında iki tarafına tutturulan elektrotlar arasında bir gerilim oluşmaktadır. Bu olaydan osilatörlerde de yararlanılır.

Bu amaçla en çok kullanılan kristaller, Quartz ve Roşel (Rochell) tuzlarıdır. Dan apabila terjadi kekurangan energi pada cakra yang lain, maka energi kristal akan melebar dan membuat titik energi yang lemah tersebut menjadi kuat. Oleh karena itu, jika aura Anda tidak seimbang, maka dengan menggunakan kristal aura akan menjadi seimbang.

Günümüzün sistemleri genelde kurşun zirkon titanat (PZT) kullanmaktadır. Bu malzemeler kurşun zirkonat (PbZrO3) ve kurşun titanat (PbTiO3) kristalleri karışımı içermektedir. SiO(kuvars) kristali piezoelektrik özelliğe sahiptir.

Elektrik alan etkisinde kutuplaşmanın etkisi artıp eksilebilir ancak kutuplar yer değiştirmez, tersinir olmaz. Dolayısıyla ferroelektrik özellik göstermez. Frekansın dielektrik özelliklere etkisi. Kutuplaşmalar genelde tersinir,. Verici probdaki piezoelektrik kristalde elektrik titreşimlerinin mekanik titreşimlere dönüştürülmesi üretilen ultrasonik dalgalar malzeme içinde yayınırken farklı akustik özellikteki bölgelerin ara yüzeylerinden kısmen geçer veya yansır.

Böylece alıcı proba gelen dalgalar probun piezoelektrik kristali tarafından tekrar elektrik . Polimerdeki kristal alan miktarı polimerin kaynama noktasını belirlerken amorf alan miktarı da cam geçiş sıcaklığı ve mekanik özellikler üzerinde etkilidir. Yarı kristal moleküler kutup çiftleri amorf alanlar içerisinde kilitlenmiş durumdadır.


Sorry, comments are closed!