Paratoner kapsama alanı


Yapılan analiz neticesinde, 1. Amper paratoner , yılı aşkın süredir yurt içi ve yurt dışında birçok yıldırımdan korunma ve topraklama projesini başarıyla üstlenmiş, Türkiye’nin lider paratoner sistemleri uygulayıcı firmalarındandır. Amper paratoner , iç yıldırımlık, dış yıldırımlık, topraklama, yıldırımdan korunma ve uçak ikaz sistemleri konularında hizmetler . Paratoner koruma alanı, 3. Binanın veya metre dışına çıkılır. Figure Protection Volume of E.

Before Lightning, ionization creates . Aktif paratoner Koruma Yarıçapı ve Projelendirme. Rç= Koruma Yarı Çapı h = Çatı Direği Serbest Yüksekliği. D = NFC -1Standartına Göre Tetikleme.

Ancak işyerinizin yanında ve yakınında daha yüksekte bir paratoner varsa ve bu paratonerin kapsama alanının içerisinde işyeriniz kalıyor ise bu paratonere ait kapsama alanı projesi ile işyerinizin yıldırıma karşı . Rüzgar kanallarındaki dikey hava akımları neticesinde bir yük ayrılışı, yani pozitif ve negatif yüklerin ayrılması olayı meydana gelir. Böyle bir bulut toprağa yeteri kadar yaklaştığı zaman, toprak, bulutun alt kısmında. Güvenliği mevzuatları gereği Binaların .

Hn : Korunacak yapının tepesinden geçen yatay düzleme göre aktif . Termokaynak Malzemeler. Toprak İletkenlik Malzemesi. ETKİLİ EŞ DEĞER ALANI : (Ae). TESİS İÇİN BEKLENEN YILDIRIM SAYISI : (Nd).

Tesisimize yeni bina eklendiğinden mevcut paratonerimiz tüm alanımızı kapsamamakta. Dolayısıyla yerinin değiştirilmesi ve hatta bir paratoner daha eklenmesi durumu söz konusu. Ancak mevzuatta tüm alanları kapsaması gerekliliği ile alakalı bir bilgiye ulaşamıyorum.

Ya da yapılmazsa şu kadar cezası. RADSAN-AKTİF PARATONER KORUMA YARIÇAPI HESABI. Bu nedenle koruma seviyesi parametresidir.

Seviye I koruma için D= m. Hn: Korunacak yapının tepesinden geçen yatay düzleme göre aktif paratonerinin ucunun yüksekliğidir. Rpn:İlgili yükseklikte . Değişik test raporları, standartlara (ISO ve kendi ülkelerinin standartları ) ve yıl gibi bir garantiye sahiptirler. Yıldırıma karşı etkili bir koruma alanı oluştururlar.


Sorry, comments are closed!