Paratoner bakımı


Dış yıldırımlık sistemi olan paratoner yıldırımın fiziksel etkilerine karşı koruma yaparlar. Doğal afetlerden bizi en çok etkileyen olan yıldırım doğrudan tesise düşmesi halinde ciddi zarar verebilir. Bu nedenle paratonerlerin yıllık bakım ve ölçümlerinin yaptırılması çok önemlidir. Hem can sağlığı hem de iş güvenliği açısından . Yürürlükte olan mevzuata göre düzenli olarak bakım ve kontrolü yapılmayan paratonerlerin tespit edilmesi halinde ciddi anlamda cezai işlemler uygulanmaktadır.

Paratoner ölçüm ve bakımı yılda bir kez kanuni zorunluluk olarak yapılması gereken bir işlemdir.

Kanunda belirlenen biçimde akredite kuruluşlar tarafından. Paratoner bakımı , yıldırımdan korunmak için alınan önlemlerden olan paratonerleri kullanan tüm yapılar için gerekli tüzük ve yönetmelikler gereği yılda en az bir defa yapılması elzem bir etkinliktir. Bakım yapılması gerekenler sınıfına ise aktif paratonerler, radyoaktif paratonerler ve Faraday Kafesi girmektedir ki bunlarında . PARATONER ve TOPRAKLAMA BAKIMI. Aktif Paratonerler , Faraday Kafesi gibi yıldırımdan korunma tesisatları ile elektrik ve topraklama tesisatlarınız aşağıdaki tüzük ve şartnameler gereği yılda en az bir defa kontrol edilmelidir.

Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanıp 21. Yıldırımdan korunma için paratoner tesisi kurulması gereken sistemlerin en önemlisidir. Yıldırım düştüğü zaman yıldırımdan korunma sistemlerinin kontrolü yapılmalı ve arıza varsa giderilmelidir.

Can ve mal güvenliğiniz için toprak ölçümü ve paratoner bakımı , yönetmelik doğrultusunda . Franklin France Paratoner Tesisatı. Bu nedenle yerleşkeler içerisinde bu tahribatları engellemek adına paratonerler kullanılmaktadır. Paratoner ler, belli mesafeler içerisinde yıldırım düşmesi esnasında . Lütfen topraklama ölçümü yaptıracağınız firmalardan SMM belgesi sorunuz.

Paratoner Bakımı Paratoner tesisatları yılda bir kez kontrol edilir. Aktif paratoner kontrolü ve raporu hizmetimiz haricinde birde bakım hizmetimiz mevcuttur. Paratoner topraklaması ve diğer bütün cihazların topraklamaları kesinlikle ayrı yapılmamalıdır. Eş potansiyel bara yapılıp tüm topraklamalar bu barada birleştirilir. En uygun olanı temel topraklaması yapıp.

Binaların Yıldırım, Şimşek gibi önemli doğa olayları karşısında güvenliğini sağlamak amacıyla kurulmuş olan paratoner sistemleri oldukça büyük önem teşkil etmektedir. Paratonerler son derece basit bir çalışma yapısına sahip olan, bununla birlikte görev bakımından oldukça büyük bir görev üstlenen . Radyoaktif paratoner başlığı sinyal testi radyasyon ölçüm cihazı NEB-2ile yapılır. Paratoner sistemlerinin satışı, keşfi, montajı, bakımı , ölçüm ve raporlamasını uzman Elektrik Mühendisi kadromuzla sunmaktayız.

Genel Teknik Şartnamesi madde 47.


Sorry, comments are closed!