Otomatik sigorta akım değerleri


Minyatür devre kesici veya diğer adıyla otomatik sigorta bir devreyi yüksek akım ve kısa devre akımından korumak amacıyla tasarlanmış bir anahtardır. Ancak sigortanın ani açma değeri frekans arttıkça aşağıda belirtilen katsayılarda artar. DC Devrelerin Korunması.

Doğru akım devrelerinin korunmasında kullanılacak otomatik sigortaların ani açma değerleri yaklaşık artar. B tipi A bir otomatik sigorta AC devrede A ile A arasında ani açma yaparken .

Anahtarlı otomatik sigortalar nedir, nerelerde kullanılır, çeşitleri nelerdir, standart akım değerleri hakkında bilgiler ve diğer detaylar. Legrand otomatik sigortalar , bağlı bulunduğu elektrik devresini aşırı akım ve kısa devrelere karşı korurlar. Devrenin kolayca açılıp kapanmasına imkan sağlarlar. Kısa devre esnasında B tipleri nominal akımın ila katında, C tipleri. Bir arıza halinde (aşırı akım ), tesis edilmiş olan iletken kesitlerinin aşırı ısınarak izolasyon malzemesi ve çevre için yangın tehlikesi oluşturmaması için bunların önünde otomatik sigortalar kullanılmalıdır.

Böylece konutlarda ve endüstride elektrik devreleri korunur. Elektrik tesislerinde aşırı akımlara karşı koruma yapan sigorta elemanı, tesisatın en kritik noktasıdır.

En uygun parametrelere göre sigorta seçimi yapmak, tesisin güvenliği ve güvenilirliği için olmazsa olmazdır. Bu yazıda sigorta seçimi ölçütleri açıkla. B tipi nominal akımın (3-5) katında, C tipi nominal akımın (5-10) katında devreyi acarlar. Akım değeri düşük olan bu sigortalar attıklarında şalter iner. Devre kolay şekilde açılır ve kapanır.

Arıza oluştuğu zaman devreyi açan alet, kol yukarı kaldırıldığında devreye girer. Hepimiz görmüşüzdür otomatik sigortalarda BBCgibi harf ve sayılar yazar. Bir kaç saniye süresince sigorta anma akımınının 3-katı akım çekilsede sigorta hemen atmaz. Kısa devre durumunda belli eşik değeri aşıldığında bir elektromanyetik açtırıcı gecikmesiz olarak devreyi acar. Otomatik sigortalarda aşırı akım için birbirinden bağımsız iki açtırıcı mevcuttur.

Aşırı yük halinde bimetal akım şiddetine bağlı olarak zaman gecikmeli bir açma yapar. Kısa devre halinde ise belli eşik değeri aşıldığı takdirde, bir elektromanyetik açtırıcı gecikmesiz olarak açma yapar. B ve C tipleri termik olarak. Motorlar kalkış anında normal akımlarının birkaç katı değerde aşırı akım çekerek çalışmaya başladıklarından bu tip alıcılarda gecikmeli atan otomatik sigortalar tercih edilir. Kw lık bir hidraforun ilk kalkışta amper çektiğini gördüm.

U=380volt S=400kva cosQ=0.

Qc=100kvar olan sistem için otomatik sigorta akım değeri neye göre bulunur nasıl bir sigorta gerekir. Elektrik sigortası devreden geçen akımın belli bir değerin üstüne çıkmasını engelleyerek devre elemanlarının ve devreye bağlı alıcıların zarar görmesini. W yada K otomat olarak adlandırılan sigortalar iki çeşit imal edilirler:. Bıçaklı sigorta akım değeri yüksek ve daha fazla güç isteyerek çalışan devrelerde kullanılır.

Anahtarlı Otomatik Sigortalar , elektrik tesislerinde hattan geçen akımın normal seviyenin üzerine çıkması. Küçük yük akımında (Nominal akımın katı akım ) saat içinde devreyi kesmez. Bu değerler sigorta içerisinde, kısa devre durumunda, açma esnasında kontaklarda oluşan.

Bu sigorta umumiyetle hassas ve çok hassas devrelerde kullanılır. Kumanda devresini herhangi bir kısa devreye maruz bırakmamak gayesiyle kullanılır. Anahtarlı Tip (W) Otomatik Sigortalar Bir elektrik devresini elle kumanda ederek şebekeye bağlamaya ve akımın önceden belirtilen bir değeri aşması durumunda, devreyi otomatik olarak şebekeden ayırmaya yarayan elektromekanik bir aygıttır. Herhangi bir arıza durumunda mandalı yukarı kaldırarak .


Sorry, comments are closed!