Osiloskop kullanımı


Bu videoda İTÜ Güç Elektroniği Laboratuvarı dersinin deneylerinde kullanılan iki farklı osiloskop modelinin. Osiloskop Nedir, Nasıl Çalışır ? Prob kalibrasyonu için sinyal çıkışı. Sinuzodial yada kare girişli olan devrelerin çıkış ve karekteristiklerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

AC gerilim değişimleri takip edilirken osiloskop . Proteus bir similasyon programıdır ve iki kısımdan oluşur: ISIS , ARES.

Bu iki kısım arasında geçiş yapmak oldukça kolaydır. ISIS kısmı devrenin similasyonunu gerçekleştirdiğimiz kısım,ARES kısmı ise baskı devre şemasını çizmemize . Multisim ile osiloskop kullanımının nasıl olduğu anlatılmıştır. Multimetre ile ölçülen gerilim, AC kademede efektif değeri, DC kademede ortalama değeri anlık olarak gösterir. OSİLOSKOP – Genel Kavramlar. Sinyal şeklini göstermez!

Periyodik sinyalin zamana göre değişimi. Devreden alınan sinyalin genlik, frekans ve periyot değerlerinin ölçülmesi.

Elektrik devrelerinde gerilim, akım veya frekans . Yani elektrik dalga sinyali çizer. Alternatif Akım Kaynağı. Dalga sinyalinin, frekansını ve . Uyarı: Bu deneyde ön hazırlık çalışması olarak deneysel ölçümler haricindeki tüm işlemler ve analitik hesaplamalar deneye gelmeden . Bu video ev ortamında amatörce çekilmiştir dolayısıyla çeşitli kusurları olabilir bunlar için kusura bakmayınız. NEMLİ, Deney bobin devresinde kullanılan 4. H bobin DC direnci 3ohm olduğundan bobin deşarjı sıfır volta ulaşmamaktadır.

Düz çizginin oluştutğu (DC bölge) farklılık bobinin DC direncinin 3ohm olmasından kaynaklanmaktadır. PicoScope Kullanım Kılavuzu. Hobi robotik, Maker, Arduino ve Robot yarışmaları için binlerce ürün. Stoğumuzdan aynı gün gönderim.

Notebook yedek parça satışı, notebook, yazıcı ve projeksiyon teknik servis ve endüstriyel monitör çözümleri. Genelde pasif problarda, 10X,100X gibi zayıflatma faktörü (attenuation factor) bulunmaktadır. Kural olarak zayıflatma değeri önce faktör değeri sonra X işareti ile belirtilir.

Bunun tersine büyültme değeri belirtilirken önce X işareti daha.


Sorry, comments are closed!