Optik temassız algılayıcılar

Deneyde manyetik, indüktif, kapasitif, optik ve ultrasonik mesafe algılayıcılar kullanılacaktır. Vernier pergeli içeren bir pozisyonlama cihazı anahtarlama uzaklılarının ölçümünde kullanılacaktır. Sürekli gelişen otomasyon sistemlerinde üretim hakkında bilgi toplayabilecek ve bu. Foto diyotların Yapısı ve Çalı.

Tuzla Mesleki Teknik ve Anadolu Lİsesi Barış Mete.

Renk algılanmasından en küçük parçanın algılanmasına ve laserli mesafe algılama. Pnömatik sensörler temassız algılayıcılardır. Manyetik temassız algılayıcılar kalıcı mıknatısların ve elektromıknatısların oluşturdukları manyetik alanlara etkirler. Reed-anahtarlarında ferromanyetik malzemeden yapılan (Fe-Ni karışımı, Fe=demir, Ni=nikel) kontak dilleri eritilerek cam bir pistona bağlanır. Bu elemanlar genellikle küçük akımlı elemanlardır.

PLC‟ye bağlantısı görülmektedir. Temassız algılayıcılar ile ilgili kavramlar ve temel bilgiler. Endüktif temassız algılayıcılar.

Kapasitif temassız algılayıcılar. Algılayıcıların, çıkış sinyallerine göre sınıflandırılması. Ses dalgalarının yardımıyla ultrasonik (yüksek frekanslı) sensörler nesneleri temas etmeksizin tespit edebilir. Engebeli arazilerde temas etmeksizin nesneleri fark etmek ve mesafeleri ölçmek için idealdir. Optik temassız algılayıcılar.

Alıcı elemanları olarak foto diyotlar ve fototransistörler kullanılır. Kızıl ışık kullanılan temassız algılayıcının optik eksenlerinin ayarlanmasında çıplak göz ile görülebildiğinden önemli bir avantaj sağlar. Ayrıca polimer optik kablolar ışığı az miktarda sönümlendirdikleri için,bu dalga boyu aralığında kullanılmaları iyi sonuç verir. ALGILAMA ve SENSÖR TEKNİĞİ.

Festo Didactic – Training and Consulting. Karanlık ortamda yalıtkandırlar, yani. Bu çalışmada lazer ve çizgisel CCD(Charge-Coupled Device) algılayıcı tabanlı bir optik çap ölçüm sistemi geliştirilmiştir. Bu şekilde bir ölçüm sistemi ile optik temassız çap ölçümleri gerçekleştirilmiştir.

Bir lazer diyot ve kollimatör lens kullanarak paralel bir ışık demeti oluşturulmuştur. Paralel ışık demeti karşısına . AçısalveDoğrusalnkoderler 8. Ultrasonik sensörler genellikle robotlarda engellerden kaçmak, .

Genel olarak alıcı ve verici olmak üzere iki bölümden oluşur. Bunun dışında fiber- optik temassız algılayıcı olarak da yapılmaktadırlar. Doğrusal ve dönel algılayıcılar, ivme algılayıcıları, kuvvet ölçümü, tork (moment) ve güç ölçümü, akış ölçümü, sıcaklık ölçümü, mesafe ölçümü, entegre mikroalgılayıcılar, manyetik, endüktif, kapasitif, ultrasonik, mikrodalga ve optik temassız algılayıcılar.

Elektromekanik aktüatörler, piezoelektrik aktüatörler, hidrolik aktüatörler, . Temassız tip mesafe algılayıcıları imalat sanayinde geniş kullanım alanına sahiptir. Düşük fiyatları, kullanım ve montaj kolaylıkları nedeniyle ultrasonik ve optik mesafe ölçüm cihazları bu alanda popülerdir. Rezistif tip mesafe algılayıcılarına çoğunlukla potansiyometre( ayarlı direnç) . Sensörler indüktif, kapasitif, optik ve ultrasonik olmak üzere temel olarak grupta toplanabilir.

Bir sensör sinyal üretiyorsa dijital, gerilim üretiyorsa analog sensördür. Dijital ve analog haricinde ölçtüğü veriyi değerlendirip sonucu haberleşme yoluyla bidiren özel sensörler de bulunmaktadır. Yüksek performanslı sensörlerin nanometre çözünürlüğü günümüz nanoteknoloji dünyasında sensörleri vazgeçilmez yapar.