Optik pirometre


Pirometreler, temas etmeden doğru şekilde sıcaklık ölçmeye yarayan cihazlardır. Optik Pirometre Nedir ? Bu tip pirometrelerde termoeleman algılayıcı kullanılmaz. Kullanıcının göz kararı ile.

Flaman rengi, sıcaklığı ölçülecek cisimle aynı . TDK sözlükteki anlamı nedir?

Zıt ve eş anlamlıları nelerdir? Yüksek sıcaklıkları ölçmeye yarayan aygıt. Değişik türleri vardır. Platin dirençli termometreler ve ısılçift ilkesiyle çalışan pirometrelerin, sıcaklığı ölçülecek cisimle temas hâlinde olmaları gerekliliği vardır. Oysa optik ve ışınım pirometreleri uzaktan kullanılabilir.

Dias, sıcaklık ölçümünde optimum ölçüm hassasiyetini sağlayacak şekilde en geniş spektral aralıkta pirometre seçeneği sunmaktadır. PYROSPOT Series – Göstergeli, üzerinde ayarlama tuşuna sahip, ayarlanabilir optikli hızlı pirometreler. PYROSPOT 3x serisi – Cam Endüstrisi için fiber optik pirometreler.

ISIL IŞINIM İLE SICAKLIK ÖLÇÜMÜ (PİROMETRE).

Pratikte pirometre olarak adlandırılan bu temassız tip sıcaklık ölçerler, cisimlerden yayılan ısıl ışınımın tespitine dayanır. Toplam ışınım pirometresi, optik pirometre. Türkçe online sözlük Tureng.

Kelime ve terimleri çevir ve farklı aksanlarda sesli dinleme. OPTİK PİROMETRE hakkında bilgi. Kimya Terimleri Sözlüğü. Sıcaklığı ölçmek amacıyla kullanılan bir cihaz türüdür. Karşısına tutulan sıcak metal ya da herhangi benzer bir materyalden yayılan ısının dalga boyunu ölçerek bağlı bulunduğu bir çevirici yardımı ile sayısal bir değer olarak gösterir.

Pirometre , hareket hâlindeki bir cismin sıcaklığını, o cisme temas etmeden ölçülmeyi . Bu çalışmada, yalıtımsız alüminyum-polyester katmanlı, yalıtımsız polyester katmanlı, pvc katmanlı, ısı ve ses yaltımlı alüminyum-polyester katmanlı esnek hava kanallarının basınç düşüşü karakteristiklerinin belirlenmesi amacıyla, farklı bükülme şartlarını da içeren deneyler gerçekleştirilmiştir. Pirometre gövdesi 70°C e kadar dayanabilirken fiber optik kablo ve optik kafa maksimum 250°C e dayanabilir. Okuyucular ve fiber optik kabloda elektronik malzemenin az olmasından dolayı ve pirometrede . Gerekli ortam ve ekipman sağlandığında tavlanmıĢ malzemenin sıcaklığını lambalı ( optik ) pirometre ve ıĢınmalı.

Lambalı pirometrenin direnç ayarını sıcaklığı ölçülecek malzemeye göre yapabilecek ve görünen değeri okuyup malzeme sıcaklığı . Kızılötesi sistemlerimiz taleplerinize göre üretilir (panel ve kol boyutları, sıcaklık eğrileri) Her şey kontrol altında ( optik pirometre ile ayarlama) Güvenilir ve sağlam kurulum, Referanslarımız : PSA (Fransa, İspanya, Rusya, Slovakya, Brezilya), RENAULT (Fransa, Türkiye, Rusya), DACIA (Romanya), SOVAB (Fransa), . Buda ölçüm alanı üründen büyük ise halen doğru sonuçlar alabilirsiniz.


Sorry, comments are closed!