Okuma hızı hesaplama


Okuma hızınızı hesaplayabilmek için iki yöntem kullanabilirsiniz. Her iki yöntemde de okuma hızının belirlenebilmesi için şu iki veriye ihtiyaç var: 1. Okunacak metnin toplam kelime sayısı. Bu metni okurken geçen toplam süre.

YÖNTEM Okuma ölçümü yapmak üzere planladığınız metnin sözcüklerini . Metni bitirdiğinizde kronometrenizi durdurun.

Dakikada 5– 8kelime : Bu değer hem Türkiye, hem de gelişmiş batı ülkeler okuma hızı ortalamalarına göre hızlı bir okuma değeridir. Bu hız aralığında okuyan çoğu kişinin interaktif ve doğru bir hızlı okuma eğitimine veya kursuna katıldığı anlaşılmaktadır. Bu guruptaki okuyucuların okuma hızlarıyla birlikte anlama . Toplam Okunan Kelime Sayısı. Bu hesaplama ile dakikada okuduğunuz kelime sayısını, okuma hızınızı tespit etmiş olursunuz. Okuma metni ve anlama soruları ile okuma hızınızı ve anlama düzeyinizi ücretsiz öğrenin!

Hız ve kavramanın nasıl hesaplanacağı açıklanır. Her öğrenci okuduğu metne ilişkin hız ve kavramayı okumanın sonunda kendisi hesaplar.

Bunun için atılacak adımlar örneklendirilerek gösterilir. Hızın hesaplanması için metinlerin sağ üst köşesinde yer alan toplam sözcük sayısı (TSS) esas alınır. Com Öğretmenler yardımlaşma forumu, eğitim dokümanları. Com eğitim kaynakları, öğretmenler yardımlaşma forumu.

Okuma Hızını Ölçme Excel Programı – Egitimhane. Bunu önlemek için İngilizler, Ohio Üniversitesinden Dr. Göz hızını geliştiren basit bir mekanizmaya sahip bu alet, muhtemelen birçok . Bu konuda Evelyn Wood ilk çalışmaları ve teknikleri geliştirdiğinde insanlara hızlı okuma teknikleri çok tuhaf gelmişti ancak işe yarıyordu.

Görme keskinliği, tecrübe, analiz ve hızlı okuma teknikleri sayesinde okuma hızı kata kadar çıkarılabiliyordu. Bu katsayıya Anlama Katsayısı adı verilmektedir. Hızlı Okuma tekniği, çeşitli göz egzersizleri vasıtasıyla, göz algılama kapasitesini ve duraklama esnasında gözün okuma alanını geliştirme temeline dayanmaktadır. Haliyle, Hızlı Okuma tekniği metnin sadece belirli bölümlerine . Okumaya harcadığınız zamanı en aza indirip daha etkili bir okuma gerçekleştirmek artık çok kolay! Mesela buçocukları okuma yeteneği açısından değerlendirirsek onlar okumayı öğrenebilirler.

Formlar-Çizelgeler alt kategorisine eklendi.


Sorry, comments are closed!