N80 izolatör


Alçak Gerilim Makara İzolatörleri. Direnci büyük olan sıcaklığa dayanan elektrik akımına direnç gösteren cam, porselen, silikon ve epoksi reçineden imal edilen elemanlardır. Bakır İletkenli Şebekeler. Durdurucu İzolatör Demiri. MALZEMENİN CİNSİ, BİRİM FİYAT.

Taşıyıcı İzolatör Demiri Tipi. N – İZOLATÖRÜ , TL. N – İZOLATÖRÜ , TL. VHD – NORMAL İZOLATÖR , 3TL. VKS – NORMAL İZOLATÖR , 5TL. K – İZOLATÖR , 1TL.

Enerji nakil hatları ve koruma sistemlerinde kullanılan izolatörler hakkında bilgilerin kazandırıldığı öğrenme materyalidir. Uygun ortam sağlandığında . Bunun için izolatörlerin delinme. LÇÜ AKIM VE GERİLİM TRF MÜHÜR FARKI, AD. OG N-7 BETON DİREK TRAVERS 13KG, AD.

OG N, İZOLATÖR DEMİRİ N, AD. OG N-9 BETON DİREK TRAVERS 16KG, AD. Nizolatörünün taşıyıcı demiridir. Demir ve beton traverslerde kullanılır. QPin İzolatör Demiri.

QPin İzolatör Demiri. U direğin zayıf eksen yükü 3. Köşede taşıyıcı direklerde , 1. Malzeme : Şartnamesine ve standardına uygun evsafta, AG ve OG hava hattı mesnet izolataörü. AG izolatörleri yüksüksüz, OG-VHD tipi izolatörler yüksüklü ve VKS tipi izolatörler , galvanizli altlığı, bağlantı cıvatası, somunu ve rondelası dahil. Bu tip mesnet izolatörler bina içi bara mesnet ve ayırıcı mesnet izolatörü olarak kullanılır.

KV Dahili Mesnet İzolatörü SAR–KV Dahili Mesnet İzolatörü SAR–KV Dahili Mesnet İzolatörü SAR–KV Dahili . Bu tip izolatörler orta gerilim dağıtım enerji nakil hatlarında iletkenin direğe tespitinde kullanılır. Bu grup izolatörler , B grubu yani delinebilir tipi olup , PİN TİPİ MESNET izolatörlerdir. ZOLATÖR DEMİR TİPİ, VHD 1 VHD 3 HD İZOLATÖR TİPİ, TAŞIYICI OLARAK İZOLATÖR DEMİR TİPİ, İLETKEN KESİTİ, DURDURUCU İZOLATÖRLER, BAKIR İLETKENLİ MÜŞTEREK DİREKLİ ŞEBEKELER, ÇELİK ALÜMİNYUM İLETKENLİ ,izolatör demiri fiyatları, nizolatör, n-izolatör, nizolatör fiyati, vhd 35 . Kompanzasyon Sistemleri.

TKP A…A… Branşman klemensi.


Sorry, comments are closed!