Motor sarım teknikleri

DC Motor Sarım Teknikleri Dersi Megep Modülleri, Bu ders doğru akım elektrik motorlarının devre bağlantılarının, mekanik arıza onarımının, kolektörlü motor onarımının yapılması için gerekli bilgi ve becerilerin aktarıldığı derstir. Uygun ortam sağlandığında arızalı bir asenkron motorun sarım için gerekli olan değerlerini alarak sökebileceksiniz. Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken araĢtırmalar Ģunlardır: ➢. Asenkron motorlarda meydana gelebilecek arızaları araĢtırınız.

Sanayide kullanılan motor sökme yöntem ve tekniklerini araĢtırınız.

Basit paralel endüvi sarımı ile ilgili işlemleri yapmak hakkında temel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. Kolektörlü motor sarımını yapmak. Gerekli ekipman ile donatılmış atölye ortamında, kolektörlü motorun. Ek olarak fazlı asenkron motorlar , fazlı motorlar hakkında bilgiler ve değerlendirme soruları bulunuyor. Bir ve üç fazlı transformator sarım hesabı yapabilir.

Doğru akım makinelerinin endüvi sarımlarının çeşitlerini bilir, sarım hesabını ve çizimini yapabilir . Endüvi sarımı yapabilir. Dilimler ile gövde arası kaçak kontrolü yapılırken tüm dilimlerin üzeri bir tel ile kısa devre edilir.

Olukların yalıtımında presbant kullanılır. B) Hafif olan kısma ağırlık çakılır. C) Ağır olan kısımdan bobin sökülür. A) H tipi sarım , B) V tipi sarım.

C) Mekik tipi sarım , D) Klasik tip sarım. Aşağıdakilerden hangisi motor sökme araçlarından değildir? A) Anahtar, B) Yan keski. C) Kargaburnu, D) Çektirme. El Tipi Sarımın Yapılması.

Yılı AC MOTOR KUMANDA VE SARIM TEKNİKLERİ. Presbant kesme yöntemleri. Yıllık Planlar(ac motor kumanda ve sarım teknikleri ). Bu çalışmada, elektrik motorları ve DA endüvilerinin sarım işlemlerine ait gerekli hesaplamalar ve şekiller gör-sel. DC MOTOR SARIM TEKNİKLERİ.

Programın yazılımı Delphi 7. Elektrik Makinelerinde Mekanik Arıza Tespiti.