Mosfet konu anlatımı


Mosfetler Hakkında Teorik Bilgi. Transistör (BJT, Bipolar Junction Transistor) hakkında temel bilgi. Transistor B (beyz) ucuna uygulanan akıma göre C (kolektör)-E (emiter) uçlan arasından geçen akımı kontrol eder. Başka bir deyişle transistor çalışabilmek için belli bir IB akımına gerek duyar.

Field Effect Transistor (Alan Etkili Transistör) kelimelerinin baş harfleriyle kısaltılan FET , elektronik dünyasında sık sık karşımıza çıkıyor. Alan etkili transistörlerin bazı tipleri gate terminali kanaldan izole edilmiş ( yalıtılmış) şekilde yapılır. Bu tür alan etkili transistörlere, metal oksitli yarı iletken FET (Metal-Oxide Semiconductor FET ) ya da “ mosfet ” denir.

Başarmak zordur, kolaya kaçarsan sonuç basitleşir. FET (Alan Etkili Transistör) gerilim kontrollu ve üç uçlu bir elemandır. D (Drain) ve S (Kaynak) olarak tanımlanır. IGFET( Kapı izoleli FET ). JFET ( Jonksiyon FET ). Diyot ve transistörler gibi yarıiletken elemanlara ek olarak, özel uygulamalar için birçok değişik tipte yarıiletken elemanlar geliştirilmiştir.

MOSFET (Metal oksit yarı iletken FET ). Günümüzde vakum lambalar yerini transistör, entegre, . LEMSEL YÜKSELTEÇLER (OP-AMP) VE. Anlattığımız o bölümde incelediğimiz değerler genellikle en uç noktalar göz önüne alınarak bizlere aktarılmışlardır. Yalnız, yaptığımız cihaz ve ürün içerisinde sıcaklık, akım ve gerilim değerleri değiştikçe bahsedilen. Sayısal elektronik tarafında mikroişlemciler ve dijital devre elemanları konusunda çok daha fazla kaynak ve örnek bulunsa da konu güç elektroniği ve onların. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI.

Rochester Institute of Technology. Microelectronic Engineering. Introduction to the Long Channel. Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistör, Metal Oksit Yarı İletken Alan Etkili. Bunlar drain (oluk, akaç), source ( kaynak) . Elektronik endüstrisinde her bir transistör tipi kendi adı ile anılır.

Hemen hemen elektronik devrelerinin hepsinde bu elemanları görmek mümkündür. Transistörlerin dc analizlerinde kullanılacak iki önemli parametre . N-kanallı FET yada P kanallı FET olarak anılırlar. FET , n-kanallı FET de alaktron akımıyla,veya p-kanallı bir FET de delik akımıyla çalışan gerilim kontrollü bir transistor dür. Bu yazıda genel anlatım , N kanal . Hem BJT hemde FET le, farklı öngerilim .


Sorry, comments are closed!