Mikro robotlar


Alman bilim insanları sudaki zararlı bakterileri yiyen mikro robotlar geliştirdi. Robotların su arıtma imkânı. Mikro robotik, minyatür robotlarla ilgili araştırma alanıdır. Bu terim aynı zamanda mikrometre seviyesinde bileşikleri kontrol edebilen robotlar için de kullanılabilir.

Her ne kadar mikro robot tanımı . Artık araştırmacılar, bu hayali gerçeğe dönüştürmede önemli aşama kaydedildiğini duyurdu.

Diğer mikro yüzücülerin aksine ekibin robotları boncuk şeklinde . Araştırmacılar Origami sanatındaki ilkeye dayanan katlanabilir, pil ve tel bulundurmayan robotlar üzerinde çalışıyorlar. Stanford Üniversitesi Biyomimetik Araştırma Laboratuvarında bir grup araştırmacı kendi ağırlıklarının yüzlerce kat fazlasını çekebilen mikro robotlar tasarladı. TÜ Makine Fakültesi tarafından, Dr. Cavit Çıtak anısına bu yıl 8. Nisan Çarşamba günü Makine Fakültesi Orhan Öcalgiray Konferans Salonunda düzenlenen konferansta, mikro robotlar konuşuldu. Bilim insanları, mikro robotları nasıl geliştirecekleri konusunda çalışıyorlar.

Kanserli bir tümöre ilacı ulaştırma amacıyla hastanın damarlarında yüzebilecek veya kalp krizini önlemek için bir atardamarın açılmasını . Daha önce kendi ağırlığının 1katını kaldırabilen mini robotları görmüştük.

Biohibrids olarak adlandırılan bu mikro robotlar , bir hücre boyutundan büyük değiller. Dolayısıyla, bir şırınga içinde milyonlarcasını insan vücuduna enjekte etmek mümkün ve önceden programlanmış bu robotların tek amacı, vücuttaki kanser hücrelerini bulup yok etmek. Görevleri bittiğinde ise zamanla . Otomasyon ile ilgili ders notu, eğitim videoları ve teknoloji videolarını sitemizde bulabilirsiniz. Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan robotlardır. Bu robot ordusunu görünce aklınıza karınca orduları gelebilir.

SRI International şirketi böcek ordularından . Dünyadaki pek çok alanda temiz su eksikliği kalıcı, büyük bir halk sağlığı problemidir. Bu sayede kemoterapiye gerek kalmadan direkt kanserli hücreye. Geliştirilen bu mikro robotlar insanların kan damarlarında yol alarak organları tedavi etme düşüncesi ile tasarlandı. Nanoteknolojiile yapılantedavi metodlarıiçerisinde beyne mikro robotlar yerleştirerek, işlevi durmuşkol ve bacaktekrar çalıştırılacak, görme,konuşma sağlanacaktır.

Sözcük üretmeyle ilgilisilikon sinirsel devreler oluşturularakbeyne nanokarbon tüpleribağlanacak. Son zamanlarda gelişen mikro teknoloji sayesinde bilim ve sanayide büyük gelişmeler oluşturmuştur. Ufacık robotlar adeta bir karınca ordusu gibi çalışıyor ve neler yapabileceklerini hayal etmek de zor değil.

ROBO GEL Teknolojik geliflim öngörüleri ve gelece¤in teknolojileri hakk›nda tahminler yürütmek, ilgili uzmanlar d›fl›ndaki . EĞİTİM, SEN TOPRAK OLANA KADAR DEVAM EDER!


Sorry, comments are closed!