Metodları inceleyen bilim dalı hangisidir


Deltiyoloji, posta kartlarının resimlerini araştıran, daha çok biriktiren dal. Demonoloji, cinleri araştıran dal. Dendrokronoloji, yaşlı ağaçları ve yaş halkalarını inceleyen bilim dalı.

Dendroloji, ağaçları inceleyen bilim dalı. Deontoloji, etik kurallarıyla, görevleri araştıran bilim dalı. Dermatoloji, ciltteki problemlerle ilgilenen tıp dalı.

Ekoloji, yaşayan canlıların çevreleriyle ve birbirleriyle olan ilişkilerini inceleyen biyoloji dalı. Ekofizyoloji, canlıların fiziksel fonksiyonları ve çevresiyle olan akrabalıklarını inceleyen bilim dalı. Edafoloji, toprağın hayat üzerindeki etkilerini inceleyen toprak bilimi dalı. Egyptology, eski Mısırlıları araştıran bilim . Forumlar › Doğa Bilimleri › Biyoloji Önbellek Benzer – Doku bilimi (İngilizce Histology, histoloji), bitki ve hayvan dokularının bileşimini ve yapısını özelleşmiş işlevleriyle bağlantılı olarak inceleyen bilim dalı. Akaroloji= mytelar, keneler ve buna banzer hayvanları inceleyen bilim dalı.

Akridiloji= çekirgeleri ve austosböceklerini inceleyen bilim dalı. Aktinobiyoloji= radyasyonun yaayan organizmalar üzerindeki etkisini inceleyen bilim dalı. Aktinoloji= ııın kimyasallar üzerindeki etkisini inceleyen bilim .

Antropolojinin bir dalı olan sosyal antropoloji ise toplumların kültürlerinin başlangıcından günümüze kadar olan gelişmeleri inceler. Aşağıdakilerden hangisi mecaz anlamdadır? Ahmet hep ince uçlu kalemler kullanır b)Berat ince düşünceli bir çocuktur.

Balkona ince bir çamaşır ipi astık. Yazın ince elbiseler giyiniriz. Assagidaki cumlelerin hangisinde ,alti cizili sozcuk digerlerinden farkli bir isim cekim eki almistir? Bir çalışma alanını veya akademik bir disiplini tanımlar.

Benzer şekilde -olojist son eki de, bu alan üzerinde çalışan kişiyi tanımlar. Anıtlar üzerindeki yazıları ve kitabeleri inceleyen bilim dalı hangisidir ? Hikayeci tarih anlayışının. Tarih bilimi hangi yöntemleri kullanmaz? Karbon metodu ile buluntuların hangi döneme ait olduğunu tespit eden bilim dalı hangisidir ? Osmanlı İmparatorluğu . Eksik: metodları Merminin hareketleri ve bu hareketleri inceleyen bilim dalına balistik. Ancak bu yöntem kurşun için uygun olmaması ve nötron kaynağı sağlayan bir nükleer reaktöre ihtiyaç duyulması metodun sınırlayıcı özelliğidir.

Bu analiz metodu atış artıklarının bölgesel dağılımları ile ilgili bilgi vermektedir. Sanat tarihi ve arkeoloji öğretim yöntemleri açısından en yakın ilişki kuran iki bilim dalıdır. Kazılarda iki bilim dalı insanlık tarihine ışık tutmak için birlikte çalışır.

Geçmiş dönemlere ait, toprak ve su altından kalmış tarihi eserleri inceleyen bilim dalıdır.

Etnografya, insan topluluklarının meydana getirdiği . Toplumların oluşumlarını, yaşayışlarını inceleyen , olayların arkasındaki toplumsal yasaları araştıran bilim dalıdır. Armaları inceleyen bilim dalıdır. Kimya bilimi doğada mevcut olan bütün maddeleri inceleyen bir bilim dalıdır , tüm madde-enerji ilişikleri baz alındığında Kimya, en genel tanımda bir mekanik, daha da ötesinde bir kinematiktir. Yaşam döngüleri yıl ve üzerinde süren perennial otsu bitkilerin yaşlarını öğrenmek amacıyla analiz edip,perennial otsu bitkilerin yaşlarını çeşitli metodlar ile tayin eden botanik dalıdır. Ancak bu kaynakların her birini incelemelerine ve değerlendirme yapmalarına imkân yoktur.

Bu nedenle tarihçiler birçok bilim dalının verilerinden yararlanırlar. Coğrafya: Yeryüzünü beşeri ve fiziki yönden inceleyen bilimdir. Arkeoloji : Kazı bilimidir. Sosyoloji: Toplum bilimidir.

Kimya: Cmetodunu kullanarak eski kullanılmış araç ve gereçlerin . Tarihi olayları sosyoloji konularını hesaba katarak inceler. Tomografi, MR ve benzeri görüntüleme yöntemleri kullanılır.


Sorry, comments are closed!