Metamaterial nedir

En iyi bilinen metamaterial negatif kırılma indisi ile malzemeleri, onlar ışık yanlış yol viraj – bu, önemli ölçüde olumlu bir kırılma indisi ile herhangi bir malzeme daha fazladır yapmak anlamı vardır. Metamateryaller bu özellikleri . Doğada var olan doğal bir malzemeye herhangi bir ışık(elektromanyetik dalga) çarptığında üç durum söz konusudur. Yansıma, soğrulma ve geçme. Aslında bu üç durum bir malzeme için aynı anda gerçekleşebilir.

Yani ışık bulunduğu ortamın elektromanyetik özelliğinden . Farklı renklerin farklı açılarla kırılması, aynı kaynaktan yayılan ışınların aynı noktada odaklanmasını imkânsızlaştırıyor. Ancak geliştirilen metamalzeme sayesinde bu sorun giderilebilir. SES DALGALARINI VE AÇILARINI KONTROL ETMEK.

North Carolina State ve Duke Üniversitesi tarafından geliştirilen yeni metamaterial şu ana kadar üretilendenrin iki. Peki nedir bu metamateryaller? Nano-ölçekli transistor.

Galyum nitrit galyum arsenit yerine silikon LED ler. Kuvantum özelliklerinin görüldüğü yapıları. Malzeme, aygıt ve sistemler yapar. KUANTUM NOKTA ZİNCİRİ . Bu yüzden havuzlar her zaman gerçekte . Adlı makalesinden çevirilmiştir.

NEGATİF GEÇİRGENLİKLİ VE NEGATİF KIRILMA İNDİSLİ METAMALZEMELER: DENEYLER VE SİMÜLASYONLAR. The aim of this thesis is to simulate left handed materials ( metamaterials ) by using the finite difference time domain (FDTD) method. One dimensional (1D) simulations are carried out using Matlab and for two dimensional (2D), MTM- FDTD Virtual Tool is used.

FDTD method is used for 1D and 2D simulations to observe wave . In recent years we have learned to fabricate structures smaller than electromagnetic wavelengths, and to assemble them into metamaterials with exotic optical properties for previously unimaginable applications. One such property is perfect absorption of incident light, with no reflection or transmission, . Işığın davranışı üzerinde bu benzersiz kontrol potansiyel kırınım sınırı Aşağıdaki nesneler çözmek gibi görünmezlik. Bir zemin düzlemi ile ERR eşleştirme olarak, olay THz dalga manyetik bileşen E- alan yönüne paralel olan. Evrenler ile ilgili olduğu anlaşılamayabilir.

Bildiride, yarık-halka rezonatörü ve metal şeritleri temel alan metamateryal yapıları için basit bir eşdeğer devre modeli önerilmektedir. Bu materyaller tarafından engellenen frekans kapsamına . Sentetik ve biyolojik nanopartiküller yeni metamalzeme oluşturmak için birleşiyor! After designing the metamaterial structure, the numerical calculations and the composite . Fononik kristallerin temel özelliği, belirli frekans aralığındaki mekanik veya akustik. Band boşluğunun genişliği, dalga hızları arasındaki farkın büyüklüğüne bağlıdır. ULUSLARARASI SCI Kapsamında Makale.

Asymmetric transmission of linearly polarized waves and dynamically wave rotation using chiral metamaterial , Progress In Electromagnetics Research(PIER),14 pp. This application is metamaterial based sensor design in order to find branded and unbranded gasoline -diesel samples for liquid fuel sector. In this study, we focused on sensor application of metamaterials. Görüntüleme teknolojilerinde rolün büyük bir çoğunluğunu lensler üstleniyor.

Harvard Ünivesitesi araştırmacıları geliştirdikleri metamateryal lens ile bu alanda önemli bir gelişme kaydetti.