Meger ölçümü nasıl yapılır


Topraklama ölçümü nasıl yapılır ? Meğer ölçüm cihazı ile bir tesisin yalıtkanlık direnci nasıl ölçülür? Tüm alıcıların (lamba vb) devrede kalması sağlanmalıdır. Elektrik tesisatında akım taşıyan iletkenler kendileri ve kendileri ile toprağın arasında olması gerekli dirence yalıtkanlık direnci denir.

Analog megerlerde manyeto kolu sayesinde gerilim üretme işlemi yapılabilmektedir. Bu ölçü aletleri gerçekte özel olarak üretilmiş portatif ohm metrelerdir.

X ile ölçümde bölgesinde, Y ve Z ile ölçümde veya bölgesinde olması gerekir. NORMAL ÖLÇÜNot : Çubuklann batırılacağı toprağın nemli olması gerekir. Eğer toprak taşlı, kumlu veya kuru ise yeteri kadar su ilave edilerek nemlendirilmelidir. P ve C toprağa derinlemesine batırılır . Benzer Şekil 2: “problu bir toprak direnci test cihazı (toprak megeri ) ile elektronik teknolojinin mühendislikle etkileşimi görülebilir ve çok hassas ölçümler yapılabilir.

Bu cihazlarda Megger firması dünya devi olduğu için meger topraklama cihazı . Bunun olmaması için test edilen cihazın güç kaynağı kapatılmalı veya . Bu tip aletlerde bir ölçü aletinin uygulayacağı gerilimin seçilebileceği bir anahtar vardır. Bu ölçümleri Müşterek trafolu işletmelerde kesinlikle Yetkili ve Odaya kayıtlı bir elektrik mühendisinin yapması .

E-kütüphane (Elektrik, elektronik ve haberleşme konularında) – İstekleriniz – ücretsiz megger testi nasıl yapılır. Böylece can güvenliği sağlanacak ve cihazların zarar görmesi önlenecektir. Paratoner iniş iletkeni ile çubukların bağlantısı yapılmadan önce, yer seviyesinin üstündeki test klemensinden direnç megeri kullanılarak direnç ölçülür.

Buradan elde edilen rakam Ohm olmalıdır. Değer yüksekse, çubuk sayısı artırılmalı ve bu değere ulaşılana kadar eklenmelidir. Arkadaslar bu izolasyon meselesi tam olarak ne oluyor. Bildigimiz direncten bir farkı var mı ? Mesela bir megerle bir ac motorun rotor sargılarındaki izolasyonu olcuyorlar.

Bu olcum sonunda kacak akım olup olmadıgı, kısa devre olup olmadıgı hakkında fikir sahibi . Direncini mi olcmus oluyorlar? Ge- rek üç gerekse dört uçlu meggerlerde toprak direncinin ölçülmesi için toprak içinde yardımcı topraklamaların yapılmasına lüzum vardır. Uç uçlu megger ile topraklama direncinin ölçülme- sinde iki adet yardımcı topraklamanın yapılması kâfidir, ölçmelerde doğru değerler elde edebil-. Elektrikli sistemlerin sağlıklı bir biçimde çalışabilmesi için elektriksel sorunlarda can ve mal güvenliğini sağlaması bakımından elektrik topraklamasının yapılması ve yılda bir topraklama ölçümü ile kontrol edilmesi gereken bir sistemdir.

Elektrikli cihazlar veya makineler elektrik kaçağı tehlikelerine riskine . Yardımcı topraklama direnci . Bunlar esas itibariyle özel tipte imal edilmiĢ portatif ohm metrelerdir. Yalıtkanlık direncini doğrudan doğ- ruya ölçen ölçü aletlerine MEGER denir. Yüksek yalıtkanlık dirençlerinin direkt olarak . DC gerilimin dielektrik malzemeye uygulanmasının ardından ve di-elektrik malzemenin geçirdiği akımı.

Testi Nerelerde Yapılmalıdır ?


Sorry, comments are closed!