Manyetik jeneratör

Mıknatısların potansiyel enerjisini kinetik enerjiye çevirmek konunun ana noktasıdır. Buradan da anlaşılacağı üzere, bu enerji için herhangi bir yakıt, ek girdi sözkonusu değildir. Ma0ytBDleQ – ÖZCAN DURAN tarafından yüklendi Free Energy Magnet Motor fan used as Free Energy Generator Free Energy light bulb!

MANYETİK ÇEVİRİCİLİ JENERATÖR TEKNİK BİLGİLERİ Günümüzde en çok tercih edilen jeneratör tipleri endüstrieldizel motorlu jeneratörlerle portatif tip küçük jeneratörlerdir. Endüstriyel jeneratörler saat sürekli kullanıma uygun olarak imal edilirler.

Portatifler ise 3-saatlik enerji ihtiyaçlarını . Malesef basında sık sık “bedava elektrik üreten jeneratör yapan mucit” gibi haberler duyarsınız. Hah, işte onların hiç biri çalışan cihazlar değil. Sarımlardan oluşan rotor ise motorun hareketli kısmını oluşturur. Hız frekanstan dolayı değiştirilemeyeceğine göre gerilimin sabit tutulması için manyetik akı ile oynanması gerekmektedir. Bu ise fırçalı senkron jeneratörlerde fırça-bilezik üzerinden rotor sargılara uygulanan gerilim değiştirilerek, fırçasız senkron jeneratörlerde ise doğru akım uyartım dinamosunun . Silindir ve Tasarım, cylinders – in line.

Hava Emme, Naturally Aspirated.

Kullanılan Yakıt Tipi, Diesel. Motor Markası ve Modeli, PERKINS – 403A-15G1. Faz Sayısı, Hz, PF 0. VOLTAJ, Standby Güç (ESP) (ESP), Prime Güç (PRP) (PRP).

Projenin bir amacı da, insan eliyle yaratılacak yapay bir manyetik alanla oluşturulabilecek olan bu üçüncü düzlemin, insanlar ve cisimler üzerindeki etkilerinin araştırılmasıdır. Söz konusu deney, çok güçlü manyetik jeneratörler ve bobinlerle bir gemiye ve yakın çevresine elektrik akımı yükleyerek, buradaki elektrik alana . Bu motorlarda kullanılan mıknatıslar normal mıknatıs degil çok. Yani ε, kaynak tarafından birim yük başına yapılan iştir. Bir devrede emk oluşturabilecek çeşitli kaynaklar olabilir.

Alternatörler elektromanyetik endüksiyon prensibi ile çalışırlar. Elektromanyetik endüksiyon, bir telin içinden geçen manyetik alan değiştiğinde o tel üzerinde bir akım oluşmasına sebep olur. Bu tel eğer dışarıdan bir güç ile çevrilirse bu çevirmeyi sağlayan enerji elektrik enerjisine dönüştürülmüş . Jeneratör çalışma prensibi. Bir tel bobini çevreleyen manyetik akım çizgi sayısı değiştirildiğinde, bobinde manyetik akıya göre değişen sarım sayısıyla orantılı bir elektromotor kuvveti hasıl olur.

Bu cihazlara, mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren makinalar, kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviren bataryalar, ışık enerjisini elektriğe dönüştüren fotoelektrik hücreleri, ısı enerjisini elektrik enerjisine çeviren termoelektrik jeneratörler dahildir. Dinamo denilen elektromanyetik jeneratörde bir bobin, manyetik alan . Bu başlangıç ​​pozisyonuna ilişkin manyetik potansiyel enerji, bir.

Bunlar, elektrik akımı üreten bir jeneratör ve üretilen bu akımım gerilimini yükselten bir bobinden oluşur. Manyetik alan oluşturmak için dışarıdan bir elektrik akımına gerek yoktur. Doğal mıknatısların manyetik alanından yararlanılarak endüksiyon yoluyla elektrik akımı . Evet, ama sadece dinamo gösterisi var. Acaba alde edilen elektrik aynı motoru güç kayıpsız çalıştırmaya yeterli mi? Buna ait bir gösteri yok.

Bu videoya magnet motordan ziyade, sadece dinamo gösterisi diyebiliriz diye düşünüyorum. Dizel jeneratör tarafından .