Load cell nedir


Ancak bu terazilerde hassas sonuçlar alabilmek için kullanılan yay seçiminin çok iyi yapılmış olması gerekiyordu. Bu nedenle günümüzde birçok uygulamada kullanılabilirliğini kaybetmiş durumda. Yük Hücreleri Nasıl Çalışır ve Çalışma Prensibi Nedir ? Load Cell ile Gerginlik Kontrolü Load cell kullanılarak sarma ve boşaltma işlemlerinde meydana gelen gevşeme veya gerilme kontrol altına alınarak bu sebep ile meydana gelen olumsuzluklar giderilir.

Boşaltma rulosu önüne veya Sarma rulosu gerisine yada her ikisinde birden uygulanabilir.

YÜK HÜCRELERİ ( STRAIN GAUGE ) Sabit bir cisme dışarıdan bir güç uygulandığında, malzeme üzerinde gerilim ve burkulmalar meydana gelir. Gerilim objenin harici güce karşı gösterdiği mukavemet, burkulma ise objedeki iç ye. Sadece basma yönünde, basma-çekme yönlerinde ya da farklı konfigürasyon ve . Ağırlığın oluşturduğu gerilmeyi ya da burkulmayı elektronik yöntemle ölçmeyi sağlayan dönüştürücülere load cell denir.

Dolayısıyla load cell. Yük hücresi, bir kuvveti elektrik sinyali hâline dönüştürmek için kullanılan dönüştürücüdür. Bu dönüşüm dolaylı ve iki aşamada olur.

Mekanik bir düzenleme ile, algılanan kuvvet bir gerinim ölçerin şeklini değiştirir.

Gerinim ölçer şekil değişikliğini (gerinim) bir elektrik sinyali olarak ölçer. Arduino ve Hx7modulü kullanarak. LOAD CELL NASIL ÇALIŞIR? Loadcell serisi ile ilgili video serisi hazırladık.

Bir diğer tartma metodu ise zemberekli terazilerdir. Yay elemanı üzerine kuvvet . Zembereğe bağlı bir ibre vardır ve bu ibre ağırlığın gösterilmesi amacıyla kullanılır. Bu terazilerin avantajı kalibre edildikten sonra standart bir kütleye ihtiyaç . Load cell kelime manasıyla yük hücresi anlamına gelir. En basit tanımı ile loadcell ,üzerine uygulanan fiziksel kuvveti elektrik sinyali olarak çıktılayan sistemlerdir. Strain gauge in malzeme üzerine yapıştırılmış, Wheatstone köprüsüne bağlanmış şeklidir.

Strain gauge malzeme esnediğinde direnci değişeceğinden wheatstone köprüsünün gerilim ölçülen uçlarındaki gerilimi değiştirecektir. Yük hücreleri kullanım amacına göre Vibrating Wire, Strain Gauge ve Hidrolik olmak üzere üç tip üretilmektedir. Tartılarda kilo işlemi nasıl yapılır yada asansörde ağırlık nasıl algılanmaktadır hiç düşündünüz mü?

Günümüzde yük tartma için birçok farklı işlem kullanılmaktadır. Yük hücreleri ( Load Cell ) Tünel imalatlarında gövde çelik iksa ayaklarına ve bulonlara gelen yüklerin ölçümünde, diyafram duvar imalatlarında çelik donatı panallerine gelen yüklerin ölçümünde , istinat duvarı imalatlarında zemin çivilerine ve bulonlara gelen yüklerin ölçülmesinde, derin kazılarda fore kazık ve ankrajlara .


Sorry, comments are closed!