Kütlesel debimetre


Cihazın Teknik özellikleri aşağıda belirtilmiştir;. Yoğunluk Ölçüm Aralığı: . CORİOLİS KÜTLE DEBİMETRE. Bu methodla doğrudan kütlesel ölçüm yapılabilmektedir.

Bu prensipte her debimetrenin içinde tüp bulunmaktadır, bu tüp bir titreşim mekanizması sayesinde belirli frekansta sürekli titremektedir. Debimetre içinde ayrıca tüpün .

Andaç İş Merkezi No 😀 :16 . BRONKHORST EX-FLOW SERİSİ – GAZLAR İÇİN EX-PROOF (ATEX II G) KÜTLESEL DEBİ ÖLÇERLER VE KONTROLÖRLER EX-FLOW serisi KÜTLESEL DEBİ ÖLÇERLER, tehlikeli çevre koşullarında gaz uygulamaları için dayanıklı olacak şekilde tasarlanmıştır. Kendinden emniyetli ölçüm başlığı. Kontrol vanaları yekpare olarak temin edilebilir veya ayrı ayrı monte edilebilir. Bu kompakt modellerde azami akış, çalışma koşullarına bağlı olarak 1. Bronkhorst Yüksek – Teknoloji,çok düşük diferansiyel . Islak Kısımlar, AISI316.

Koruma, IP6 IP6 ops. Hassasiyet, ± veya ±.

Standart Basınç Aralığı: Max. Akışkan debisi ölçümü (akış miktarı) proses kontrolün en önemli noktalarından biridir. Ve belki de proseslerde en sık kullanılan ölçümdür. Bu dolaylı metod ile ölçülen, hacimsel debidir.

Kukul, Satış Müdürü – Proses Otomasyonu Ölçüm Ürünleri, ABB Elektrik. Akış ölçümü, proses uygulamalarında çok yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Akışkanın ölçülmesi ve ardından kontrol edilmesi önem kazanmaktadır.

Koriolis kütlesel debimetre (coriolis mass flowmeter) debiyi yüksek hassasiyetle ölçmesi ve akışkanın bazı proses değerlerinden bağımsız olarak ölçüm yapması nedeniyle tercih edilmektedir. Hareketli parça içermemesi nedeniyle bakıma ihtiyaç . Gösterge: satır, karakter. Böylelikle pompa ölçüleri ve enerji maliyetlerinde tasarruf sağlamaktadır. Optimize Edilmiş Sensör Dizaynı İle Mükemmel Performans . Mükemmel performans ve güvenilirlik sağlayan bu eşsiz tasarım, dünya çapında en memnun müşteri kitlesini oluşturmuştur.

Diğer kütlesel debimetre üreticilerinin aksine Rheonik, Omega şekilli patentli . Firmadan Ölçü Kontrol Kayıt Cihazları – Online Alış Veriş Sitesi. Yer : LUKOIL fabrikası. Adres : Aliağa Organize Sanayi Bölgesi Coşkun Yolgörmez Cad. Zarf üsülü : Kapalı zarf, açık eksiltme.

Ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre.

Sitrans FC41 ölçümlerde yüzde hata payıyla dikkat çekiyor. Dönen bir yüzeyin üzerinde hareket etmeye çalışan cisimlerin üzerine etki eden bu kuvvet, coriolis debimetrelerin temelini oluşturmaktadır.


Sorry, comments are closed!