Kümeslerde aydınlatma programı


GİRİŞ : Eski İspanyol köylülerinin tavukları yemlemek için geceleri lambayla kümese girmeleri sonucu kış aylarında yumurta veriminin arttığını . Tavuklarınızın size ve kümese alışmaları için dikkat edilmelidir. Bunun sebebi hayvanlar ilk geldiklerinde stresli ve korku . Işığın tavuklar üzerindeki etkisinden yararlanarak, cinsi olgunluk yaşının ayarlanması için çeşitli aydınlatma programları uygulanır. Tamamen yapay aydınlatmanın uygulandığı çevre kontrollü kümeslerde , seçilen programın uygulanması kolaydır. Ancak tabii aydınlatmanın yapıldığı açık ve yarı açık . Benzer – Broiler üreticileri, açık ve perdeli kümeslerde aydınlatma alternatiflerinden yoksun olarak, doğal gün ışığı ve uzunluğu kısıtlaması altında, aydınlatma programları tasarlamak zorun- dadırlar.

Koyu renk ve ışık geçirmez perdeli kümeslere sahip üreticiler, aydınlatma sistemleriyle tüm büyütme dönemi boyunca, . Bu çalışma ile öncelikle ekonomik, üretime en fazla katkısı olan, pencereli kümeslerde kolay uygulanabilir aydınlatma programları veya . Burada yapılacak iş, hayvanların cinsel olgunluk çağına ulaşacakları zaman, bölgedeki gündüz uzunluğunu öğrenmek ve buna göre ilk günden başlayarak bir ışıklandırma programı yapmaktır. Gerekli ise, gündüz uzunluğuna ek olarak lambalar yardımı ile kümes aydınlatılır. Bu aydınlatma süresi, hayvanlar . Biz detaylara girmeden önce, ancak, ben çoğu insan biraz ışık ne hakkında karıştı ve bu yönlerini kanatlı yetiştiriciliği için önemli ne olduğunu bulduk. Kesikli ışık programları , saat içinde saat ışık ve saat karanlık olarak ışıklandırma süresi uygular.

Kısıtlı ışık programları , saat ışığın ardından saat karanlık vererek, saatte toplam saat ışık veren programlardır. Kümeste hava ceryanı engellenmelidir. Aydınlatma yeterli olmalıdır.

Yemlik, suluk miktarları hayvan sayısına göre iyi ayarlanmalıdır. Bölge şartları ve hastalıklar göz önüne alınarak iyi bir aşı programı yapılmalıdır. Civciv kümese alınır alınmaz ilk saatte şekerli su verilir. Civcivlere büyütme döneminde çok iyi bir aydınlatma programı uygulanmalıdır.

Sonra aydınlatma programına geçilir. Günden güne aydınlatma süresi de, şiddeti de . Işıklandırma periyodu pik periyodunda uzatılabilir. Ortalama haftalık yaşta saat aydınlatma yapılmalıdır. Birden çok sürü bulunan çiftliklerde kümesler arasında ışıklandırma saatleri değişiklik gösterebilir.

Eğer yaş farkı varsa, ışık programı en genç ya da en hafif olan sürüye göre ayaranmalıdır. Ticari broyler için birinci aydınlatma programı. Etlik piliç kümeslerinde yapılan aydınlatmanın başlıca amacı hayvanların yem yeme süresinin azaltılması, en az yem.

Kümeslerin aydınlatmasında yaygın olarak akkor ampul veya florsan ampuller kullanılır. Alternatif Yemleme Yöntemleri. Kapalı Sistem Yetiştirme Kümesleri.

Açık Kümeslerde Yetiştirmeden Açık Kümeslerde Üretime. Sağlıklı bir yaşam, büyüme, fiziksel ve zihinsel faaliyetlerin sürekliliği yeterli ve dengeli bir beslenme ile ilişkilidir. Yeterli ve dengeli beslenme için gereksinim duyulan enerji, protein, vitamin ve mineral maddelerin karşılanmasında hayvansal ürünler ilk sırada yer almaktadır. Bir insanın yeterli ve dengeli bir . Kafes tavukçuluğunda hayvan başına ayrılması . Işık Üniformitesi: Kümeslerde üniform bir aydınlatma için lambaların eşit mesafelerde tesis . Kümes içi aydınlatma gün uzunluğuna göre değişmektedir. Yumurtacı civcivlerin kümeslerinin aydınlatılması ilk haftalarda tüm gün olarak belirlenmeli daha sonrasında bölgenin enlem, güneşin doğuş ve batışı, kümes içersindeki aydınlatma bölgeleri ve mevsimsel etkileri göz önünde bulundurarak aydınlatma programı belirlenerek buna uygun hareket edilmelidir.

Cilt: YUMURTA TAVUKÇULUĞU. Civciv ve piliç büyütme, kümes -kafes sistemleri, yemleme,_aydınlatma ve yenilikler). Kitap kapak: karton kapak.


Sorry, comments are closed!