Kuantum mekaniği

Nicem mekaniği veya dalga mekaniği adlarıyla da anılır. Klasik mekanik, kuantum. Bu mekanik, atomların moleküllerin ve bunları oluşturan proton, elektron, kuark, nötron ve bunun gibi parçacıkların . Son yıllarda oldukça popüler hale gelen kuantum fiziği ve kuantum evreni hakkında ne biliyorsunuz?

Bu konuda yalnız değilsiniz.

Yine de kuantum kuramı, dünyamızın nasıl birbirine perçinlendiğini açıklamak . Kuantum fiziği beyninizi mi eritiyor? Peki birçok insan bu konudan şikayetçiyken, gerçekte böyle midir? Otuz yıl kadar süren bir arayışın sonunda da kuantum mekaniği denilen yeni bir bilim felsefesi doğdu. Kısaca tanımlamak gerekirse, atom altı parçacıklarının fiziksel yapılarını ( Konum, momentum,gibi), matematiksel bazı denklemlerle açıklama sistematiğidir.

Burada araya girerek yazıda geçecek ve okuyucuların yabancı . Sorun, kuantum fiziğinin nedensellik, yerellik ve gerçeklik gibi sağduyuya dayalı. Bilimsel bir bakış açısıyla her şey çok çok hızlı gelişiyor.

Sadece birkaç kuşak öncesine kadar nesneleri sadece gördüğümüz gibi algılıyorduk. Newton mekaniğinin (klasik mekanik) tersine kuantum mekaniği evrende hiçbir fiziksel olayın kesin ve ortaya koyulabilir ve net ölçülebilirliğinin mümkün olmadığını bunun yerine bütün bilebildiklerimizin istatistiksel veriler olduğunu söyler. Torre Fizik Bölümü, Utah State Üniversitesi.

Ders Yapısı: Haftada ders saati. Image courtesy of bru. Bu dersi tamamladıktan sonra sizler (1) kuantum mekaniğinin temellerini, tekniklerini, anahtar sonuçlarını . Atomların ve elektronların ölçüsünde, işlerin günlük boyut ve hızlarda nasıl hareket ettiğini anlatan klasik mekanik denklemlerinden birçoğu yararlı olmaz. Amerikalı ünlü teorik fizikçi John Wheeler der ki “ Eğer kuantum mekaniği sizin kafanızı karıştırmadıysa o zaman onu gerçekten anlayamamışsınızdır.

Peki kafamızı karıştıran bu kuantum mekaniği nedir? Bilinen evrende bir varlık aynı anda iki yerde birden bulunamaz, bir yerden bir yere ışınlanamaz veya kolaylıkla enerjiye veya maddeye dönüşme yeteneğine sahip değildir. Tabii bu ispat, kuantum fiziğinin şimdilik küçük bir parçasına denk geliyor. Bilimin büyük dehası Albert Einstein, 20.

Yüzyılın başlarında tartışılmaya başlanan kuantum gerçeğinin getirdiği temel varsayımlara uzun yıllar hep kuşkuyla yaklaşmış ve bu yeni teoriye bakışını en güzel özetleyen. Mermiler topaklar halinde gelir ve perdeye ulaşma olasılıkları girişim göstermez. DALGALARLA BİR DENEY.

Gariplikler silsilesinin kapısından içeri buyurun. Bu tanımı dünyanın gelmiş geçmiş en akıllı adamı yapıyor.

Günlük yaşamımızda etrafımızdaki tüm cisimlerin davranışlarını kesin bir şekilde belirleyebiliyor, ihtimallere . Türkçe online sözlük Tureng. Kelime ve terimleri çevir ve farklı aksanlarda sesli dinleme. Fizik biliminin günümüzdeki en önemli uğraş alanlarından olan kuantum mekaniği , aynı zamanda günümüz fiziğinin gelişmesine en çok katkı yapan bir fizik uğraş.