Koruma röleleri ve uygulamaları

Temel uygulamalar için koruma röleleri. Genel uygulamalar için koruma röleleri. Gelişmiş uygulamalar için koruma röleleri. Toprak Hatası Aşırı Akım Koruma Röleleri. Fider Yönetimi Röleleri.

Mesafe koruma rölelerini kademe ayarları daha çok yukarıda belirtilen esaslar dikkate alınarak belirlenirler. Enterkonnekte bir şebekeyi oluşturan enerji nakil . Aşırı akım koruma rölelerinin seçimini yapınız. Trafolarda meydana gelen aşırı akım nedenlerini inceleyiniz. Alternatörlerde meydana gelen aşırı akım nedenlerini inceleyiniz. Motor Koruma Rölesi ve Uygulama Devresi, Faz koruma rölesi , motor koruma rölesi bağlantı şekli , çalışma prensibi, bağlantı şekli , örnek uygulama devresi.

Mikroişlemcili rölelerin, akım algılama birimlerinin, akımı harmonik bileşenlerine ayırarak analiz edebilmesi sayesinde, gerçek etkin (r.m.s.) değerleri ölçen ve ayrıca belli harmonikleri elimine edebilen koruma uygulamaları , kullanılabilir hale gelmiştir. XFluoresant Uygulama Tesisatı. Adi Anahtar Uygulama Devresi. Faz Koruma Rölesi Yapısı Ve Devreye Bağlanması.

Asenkron Motorun Yapısı Ve Parçaları. Tip: Kullanım alanına göre ve yapılacak korumanın hassasiyetine göre farklı tiplerde kaçak akım koruma röleleri mevcuttur. A sınıfı: Elektronik uygulamalarda , fan, pompa ve indüksiyon fırınları gibi . Bir motorun işlevsel güvenliği ve hizmet ömrü başta motor korumasına bağlıdır.

Eaton her uygulama için doğru çözümü sunmaktadır. Gserisinde eklenen, şebeke gerilimi seçimi sayesinde birçok değişik gerilim seviyesinin olduğu uygulamalarda güvenle kullanılabilir. Hangi pazarlarda sıklıkla kullanılırlar? VAMP enerji üretimi, iletim sistemleri, şebeke ve endüstriyel dağtım uygulamalarında ihtiyaç duyulan koruma rölelerini üretmektedir. Koruma rölesi yüksek ve düşük voltaj, faz kaybı, faz sırası, dengesizlik.

Ark koruması o günlerden bu yana firmanın akım ölçümü . AC tipi veya A tipi kaçak akım koruma röleleri , ev ve benzeri türü çoğu uygulamada kullanılır. Bununla birlikte, tüketici aletlerinde güç elektroniği teknolojilerinin kullanımının artması, toprak bağlantısı olan tüketici aletlerinde hata ve hata olmayan durumlarda yüksek. Monofaze ve trifaze pompa ve koruma röleleri uygulamaları.

Aşağıda bazı uygulama örneklerine değinilmiştir. Elektrik kaçaklarına karşı korumada can ve mal güvenliğinin sağlanması. Hata Akımı Koruma Anahtarları (Kaçak Akım Koruma Röleleri ). Hata akımı koruma anahtarları, herhangi bir elektrik kaçağında hayatınızı kurtarır, yangın tehlikesine karşı evinizi ve tesislerinizi korur.

Tek veya üç fazlı tiplerinden birini kullanarak günlük . Bir akım ayarı (Iset) ve iki gecikme ayarına ( başlama ve açma) sahiptir. Başlama (start) gecikmesi, motor kalkış (demeraj) akımı nedeniyle oluşabilecek hatalı açmaları önlemek amacıyla geliştirilmiştir.