Kompanzasyon yararları

Güç katsayısının düzeltilmesi hem elektrik enerjisini üretenler hem de tüketenler bakımından çok faydalıdır. Bu nedenle kompanzasyon sisteminin orta ve büyük boy işletmelerde,işletme sahibi tarafından yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Kompanzasyon yapılan tesiste elde edilen avantajları şu şekilde . Güç kat sayısının düzeltilmesi hem elektrik enerjisini üretenler hem de tüketenler bakımından çok faydalıdır.

Gerilim düşümünü azaltır.

Teknik olarak: İdealde voltaj ile akım arasında, idealde faz farkı olmaz. Endüktif veya kapasitif yüklerin meydana getirdiği etki sonucunda, akım sinyalinin, voltaj sinyaline göre maximum ±90° lik fazı kayar. Endüktif, kapasitif etki sonucunda meydana gelen voltaj ve . Yararları kendi içinde kompanze etmesidir.

Zararıysa kendi içinde kompanze edilmiş kısmın kondansatörü arıza verdiğinde abonelerin endüktif cezaya kalmalarıdır. Diğer yandan cihazlarda oluşan arızalarda endüktif yük çekemezler. Sistemden, kapasitif reaktif güç sebebiyle kapasitif sayacının ilerlediği .

LİSANS BİTİRME PROJESİ ONAY FORMU. Emre ER, Yüksel SEMİZ, Özkan KAHRAMAN tarafından Prof. Bu durumda ise reaktif güç kompanzasyonu endüktif karakterli şönt reaktörler ile yapılır.

Aynı sistemin öncelikle kompanze edilmemiş ve sonra kompanze edilmiş hali karşılaştırıldığında ise çekilen akımın değişmediği, ancak aktif gücün arttığı görülür. Akım düştüğünden daha küçük akım değerli malzemeler kullanılabilir. Mesken aboneleri, tek fazla beslenen aboneler, bağlantı gücü 9kW’a (dahil) kadar olan aboneler dışında kalan tüm . Reaktif bedel ödemek durumunda kalınmaz. Bu sakıncalar şöyle sıralanabilir. Bu sebeple reaktif enerjiyi tüketim merkezlerinde üretmek en uygun yoldur.

Tüketici için: Malzeme maliyeti bakımından. Kondansatörler ve endüktif reaktörler yapıları gereği reaktif güç . Yaşamımızda enerjinin önemi gün geçtikçe artmakta. Büyük boyutlarda gerilimin düşmesine ve gücün kaybına neden olarak, enerji . Kurulu bir tesiste: Üretim, iletim ve dağıtımda kapasite ve verimin artmasına, . Elektrik enerjisinin yaygın olarak kullanımı ve artan enerji maliyetleri enerjinin verimli üretilmesi, iletilmesi ve tüketilmesi zorunluluğunu ortaya çıkartmıştır.

Elektrik şebekelerinde kullanılan yüklerin birçoğu, örneğin elektrik motorları ve transformatörler, omikendüktif karakterlidir.

Bu tip yükler şebekeden aktif, yani iş yapan . Voltaj ile akım arasında , idealde faz farkı olmaz. Uygun ortam sağlandığında standartlara, şartnamelere.