Kompanzasyon panosunda reaktif güç kontrol rölesi ve kondansatör bağlantıları


Kuvvet tesislerinde kullanılan kompanzasyon sistemleri, reaktif güç kontrol rölesi , kompanzasyon kondansatörleri ve bağlantıları ile ilgili, bilgi ve becerilerin kazandırıldığı öğrenme materyalidir. Uygun ortam sağlandığında standartlara, şartnamelere. Q harfi ile sembolize edilir. Kompanzasyon sistemi hesaplamalarını hatasız olarak yapabileceksiniz. Bu reaktif güç endüktif yük üzerinde harcanmaz, depolanır ve tekrar kaynağa gönderilir.

Böylelikle kaynak ve endüktif yük arasında daimi olarak . Cihaz sadece pano tipi montaj içindir. Kullarıılacak sigorta F tipi olmalı ve akım sınır değeri 6A olmalıdır. Yukarıdaki önlemlerin uygulanmaması sonucu doğabilecek istenmeyen durumlardan üretici firma hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.

IEC standartlarına uygun olarak imal edilen rölelerin üzerinde dijital Cosj metre bulunmaktadır. Bu sayede röle üzerinden . Fazdan kontrollu VARkombi reaktif güç kontrol rölesi hakkında bilmeniz gereken tüm bilgiler ve uyarılar kullanıcı el kitabında. Panoda enerji olmamalıdır. Cihazı, kompanzasyon sistemi dışında . Yukarıdaki örnekte kvar lık kondansatör ile yapılacak kompanzasyon panosunda kademeli röle kullanılması durumunda adımlar aşağıdaki gibi.

Otomatik öğrenme ve otomatik bağlantı düzeltme özelliği sayesinde cihazın kurulumu çok kolaydır. Bağlantı şeması aşağıda gösterilmiştir. SVC sistemi sayesinde cihaz, kondansatör kademe seçimlerinden bağımsız olarak, kompanzasyon panosundan istenen reaktif gücü tam olarak sağlar ve hedef cosɸ değerini tam tutturur. RGK rölesi sistemin ihtiyacı olan kondansatör veya şönt reaktörleri otomatik olarak devreye alıp çıkararak reaktif oranları istenilen değerlerde tutar. VArKON serisi reaktif güç kontrol röle ailesi, üç fazlı veya monofaze, orta gerilimde veya alçak.

CosÆ değeri küçüldükçe reaktif güç kontrol rölesi devreye sırayla kondansatör alarak CosÆ değerini ayarlandığı değere doğru büyütür. Bu röleler geçici ak›m rejimlerine ve açma kapama. Kondansatör kontaktörlerine cihaz içindeki röleler ile yol verilir. Sistemlerinde Kullanılan.

Smart SVC sistemi, kondansatör kademeleri ile yapılan klasik kompanzasyon sistemlerinin, kapasitif karakteristikli yüklerin ve hızlı değişen reaktif yüklerin yaygınlaştığı günümüz işletmelerine tam cevap. Smart SVC röle , tristör kontrollü sürücü üzerinden şönt reaktörlerini istenen değerde devreye alabilmektedir. Reaktif Güç Kontrol Rölesi. Bireysel kompanzasyon , her alıcının müstakil olarak harcadığı reaktif gücü oranında devresine paralel olarak kondansatör bağlanmasıdır. Tense Elektrik Elektronik Sanayii.

Kontak kullanım sayısını öğrenebilme. REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ. Eğer ekranda TERS yazıyor. KOMPANZASYON PANOSU TEKNİK BİLGİLER (Dahili – Harici). Tanımı ve Görevi : AG şebekelerinde güç katsayısını düzeltmek maksadıyla kullanılan araç ve gereçlerin yerleştirildiği panolardır.

Bu panolar , kondansatör bataryalarının ve bunları kontrol etmekle görevli elektronik, elektromanyetik cihazların özel metal . Pano sıcaklığını izleyebilme. Fan ve alarm için ayrı ayrı röle çıkışı.


Sorry, comments are closed!