Kompanzasyon nedir


Sanayinin olmazsa olmaz enerji ihtiyacı elektrik enerjisidir. Bu durum, endüstriyel işletmelerde kompanzasyon ile sağlanır. Peki kompanzasyon nedir ? Bu soruların cevapları için önce aktif, reaktif ve görünür güç . Teknik olarak: İdealde voltaj ile akım arasında, idealde faz farkı olmaz.

Endüktif veya kapasitif yüklerin meydana getirdiği etki sonucunda, akım sinyalinin, voltaj sinyaline göre maximum ±90° lik fazı kayar. Endüktif, kapasitif etki sonucunda meydana gelen voltaj ve . Basit bir şekilde anlatayım. Bir fincan kahve içmek istediğimizde, kahvenin dibi telve oluyor. Ne yazık ki telvesiz bir kahve düşünmek mümkün değil, her ne kadar hiçbirimiz telveyi içmesek de fincanın büyük bir kısmında telve var.

Endüktif ya da Kapasitif yüklerin oluşturduğu etki neticesinde, akım sinyalinin, voltaj sinyaline göre maximum ±derecelik fazı kayar. Endüktif ve Kapasitif etki neticesinde oluşan voltaj ve akım sinyali arasındaki faz kaymasını düzelterek, . Bu da işe çevrilebilen aktif gücün azalmasına dolayısıyla verimin düşmesine ve kullanılamayan bir reaktif güç oluşumuna neden olur.

Uygulamada fabrikalar, elektrik makineleri, . Kompanzasyon Nedir , Neden Yapılır? Bu durumda şebeke gerilimi ile şebekeden çekilen akım arasında herhangi bir faz farkı yoktur. Bu tip omik karakterli tüketicilere örnek olarak akkor telli lambalar ve ısıtma için kullanılan rezistanslar . Endüktif yükler (transformatörler, balastlar, motorlar vs) reaktif güç de çekerler. Akım ile gerilim arasındaki faz farkının en ideal olabilecek açıya getirilerek, sistemi olumsuz etkileyen reaktif yüklerin sıfıra yaklaştırılmasıdır. Endüktif ya da kapasitif yüklerin oluşturduğu etki neticesinde, akım sinyalinin, voltaj sinyaline göre maximum ±derecelik fazı kayar.

Güç faktörünün düzeltilmesi ve verimin en büyük halini alması ve Reaktif enerji bedelini ödemek durumunda kalmamak için kondansatörler tarafından yapılan işleme kompanzasyon denir. Voltaj ile akım arasında, idealde faz farkı olmaz. Aktif gücün birimi Wat’tır ve sembolü P’dir. Endüktif ve kapasitifin ne demek . Reaktif akım elektrik santrallerinde üretilerek, enerji nakil hatlarında tüketiciye ulaştırıldığı zaman enerji nakil hatları gereksiz yere işgal edilmiş olur.

Elektrikte iş yapan güç aktif güçtür. Bu sebeple reaktif enerjiyi tüketim merkezlerinde üretmek en uygun yoldur. Kondansatörler ve endüktif reaktörler yapıları gereği reaktif güç . Dünya üzerinde enerjiye olan ihtiyaç, teknolojinin de gelişmesiyle birlikte her geçen gün artmaktadır. Sanayi tesisleri, yüksek devrede akımın gerilimden geride olması, yani endüktif ya da akımın gerilimden .

Günümüzde yeni enerji kaynakları araştırılmakta ve var olan enerjinin de kalitesi artırarak,kayıpları azaltılarak en ekonomik şekilde kullanıcıya ulaştırılması yönünde çalışmalar yapılmaktadır.


Sorry, comments are closed!