Kompanzasyon nedir ne işe yarar


Pratikte ise : Elektrik sisteminde, bobin, elektrik motoru vb, mıknatıslanma etkisi ile elektrik enerjisini yine elektrik . Kompanzasyon panosu ne işe yarar ? Endüktif yükler ( transformatörler, balastlar, elektrik motorları vs) reaktif güç de çekerler. Sanayinin olmazsa olmaz enerji ihtiyacı elektrik enerjisidir. Elektrik enerjisini kullanırken bir yandan da verimli kullanmak gerekir.

Bu durum, endüstriyel işletmelerde kompanzasyon ile sağlanır. Peki kompanzasyon nedir ? Bu soruların cevapları için önce aktif, reaktif ve görünür güç . Bu işleme reaktif güç kompanzasyonu adı verilir. Bazı durumlarda omik-kapasitif karakterli sistemler ile de karşılaşılabilir.

Bu durumda ise reaktif güç kompanzasyonu endüktif karakterli şönt reaktörler ile yapılır. Reaktif güç kompanzasyonun tek yararı her ne kadar reaktif enerji bedeli ödememek gibi gözükse de aslında . Günümüzde elektrik şebekelerinde abone gücü sürekli artış göstermektedir.

Bu nedenle, aşırı yüklenmeler ve gerilim düşmelerinin önlenmesi için, kompanzasyon neden gereklidir? Direnç bazlı (Resistif) devrelerde olan faz farkı, kapasitif devrelerde akım, voltajdan fazı ilerde olacak şekilde, endüktif devrelerde ise cereyan geride olacak şekilde değişir. Bir sistemin görünür gücü S değişmez, fakat safha farkına merbut olarak görünür ancak . Kahvenin kendisine ise aktif enerji diyoruz.

Reaktif enerjinin neden oluştuğuna dair çok teknik cevaplar bulmak mümkün. Ancak ben daha pratik cevapların peşindeyim. KAPASİTİF REAKTİF : kompanzasyon nedir. Tüketicinin normal olarak şebekeden çektiği endüktif gücün, kapasitif güç çekmek suretiyle dengelenmesine KOMPANZASYON ve bu dengeyi ihtiyaca göre ayarlamaya KOMPANZASYON SİSTEMİ denir.

NOT: ALINTIDIR Bilgi amaçlı yazdım umarım işe yarar. Ne İşe Yarar – Roleks Elektromekanik. Elektrik ile ilgili bir terim olan kompanzasyon elektrik hatlarının gereksiz yüklenmemeleri için yapılan, elektrik tesisatlarında olması gerekli bir tür sistemi dengelemek için yapılan uygulamaların tümüne verilen bir addır.

Sanayi tesisleri, yüksek devrede akımın gerilimden geride olması, yani endüktif ya da akımın gerilimden . Bu da işe çevrilebilen aktif gücün azalmasına dolayısıyla verimin düşmesine ve kullanılamayan bir reaktif güç oluşumuna neden olur. Uygulamada fabrikalar, elektrik makineleri, . Pratikte ise , Elektrik sisteminde , elektrik motoru, bobin vb, mıknatıslanma etkisi ile elektrik enerjisini yine elektrik enerjisine ya da farklı bir enerjiye çeviren cihazların, bu mıknatıslanma etkisi ile Şekilde. Disjonktörler akım taşıyan hatlarda açma kapama yapmaya yarar.

Elektrik taahhüt işleriniz de, elektrik projelerinizde, taahhüt işlerinizde, elektrik taahhüt yardımcınız olmak amacıyla sizlere kumanda panoları, otomasyon panoları, dağıtım panoları, elektrik panoları, harici panoları , alçak gerilim panoları, sayaç panoları, şantiye panoları, elektrik otomasyon panoları, elektrik trafo panoları, . Sinüs dalgası şeklindeki alternatif gerilimde akım ve gerilim dalgaları birbirleri ile aynı hizada ise , yani akımın yükseldiği anda gerilimde yükseliyor, düştüğü anda gerilim de düşüyor, her ikisi de sıfırı aynı anda . Tadilat Yaptığımız Yerlerde Sözleşme Yapılarak Yıl Boyunca Gelecek Olan Cezalardan Firmamız Sorumlu Olacaktır. Reaktif Ceza Ödememeniz İçin Sözleşme Cezalarınızı Biz Ödüyoruz.


Sorry, comments are closed!