Kompanzasyon kondansatör değerleri

C serisi güç kondansatörleri , kompanzasyon esnasında, ömürlerini kısaltacak ağır şartlara ve olumsuz koşullara uygun olarak tasarlanmıştır. Aşırı basınç devre ayırıcı sistem sayesinde, kondansatör ömrü bittiğinde ya da elektriksel termal aşırı zorlamalarda kondansatörlerin patlaması engellenmektedir. Gerekli kondansatör gücünü ve röle kademelerinin dağılımını bulalım.

Vektör diyagramında görüldüğü gibi kondansatör bağlanmadan önceki cosφdeğeri daha küçük ve görünür güç (S1) daha büyüktür. Cos2= à 2= Cos değeri 18 .

Kondansatör eklendiğinde ise cosφbüyüyerek, görünür güç (S2) azalmıştır. Bu da şebekeden daha az güç ve akım çekmek demektir. Aynı zamanda elektrik enerjisi.

Açı küçüldükçe cosφ değeri büyür. Kompanzasyon hesaplama programı ile hesaplama yöntemleri;. Tablolardan faydalanarak gerekli kondansatör gücünü hesaplayabiliriz.

Sistemin aktif gücünün bilinmesi yeterlidir.

Tesiste aktif ve reaktif sayaçlar varsa kondansatör. Reaktif gücü düzeltmede kullanılan kondansatörlerin hesabı nasıl yapılır? Buradaki tanjant, sinüs, kosinüs değerleri aşağıdaki trigonometri cetvelinden alınmıştır. Aşağıda bu değerlerin doğru seçimi için pratik bir yöntem bir örnek ile açıklanmıştır.

Ana Beslenme Hattı Devre Elemanları. Dahili uygulamalar için -25°C ve harici uygulamalar için -40°C. V ve yukarı gerilim değerleri için: -0. Kapasitans hassasiyeti.

Terminaller arasında saniyede 2. KONDANSATÖR HESAPLAMA BILGILERI : Öncelikle sistemdeki degerleri ve bunlarin birimlerini taniyaliGerilim(V): Iki faz arasindaki ya da Faz-nötr arasindaki potansiyel farki. Bu değer trafonun gücüne , imalatçısına göre değişebildiğinden pratik olarak bu hesapla kondansatör değeri bulunmalı , sisteme takıldiğındada reaktif enerji harcamasının düştüğü gözlemlenmelidir! Bunun sonucunda da Cos φ değeri büyür. KC faktörünü veren tablodan güç faktörünü den e çıkartıması için gereken değer 6bulunur.

Görüleceği üzere kompanzasyon yapılmaz ise seçilecek transformator gücü 1kVA . ALÇAK GERİLİMDE KOMPANZASYON.

Elektrik şebekelerinde abone gücü arttıkça reaktif yüklerde çok hızlı bir şekilde artmaya devam etmektedir. Trafo merkezlerinde, hatlarda ve generatörlerde güçlerin. Motorun çektiği gecikmeli akım, kondansatörün çektiği ters gecikmeli akımla karşılanır. Kademe güçlerinin belirli değerlerde olması ve yavaşlığı sebebi ile tam olarak kompanze edemez.

Otomatik kademe testiyle kademe değerleri sürekli güncellenir. Akım trafo bağlantı değişikliklerini otomatik algılama ve düzeltme. Standart bir reaktif güç kontrol rölesi;. Tek faz ve tek akım trafosundan kumanda alır, İndüktif güç oluştukça, aktif güç çarpanı olan CosÆ değeri küçülür, CosÆ değeri küçüldükçe reaktif güç kontrol rölesi devreye sırayla kondansatör alarak CosÆ değerini ayarlandığı değere doğru .