Kompanzasyon elemanları


Aynı kontaktör veya şalter üzerinden devreye girip çıkan yük gruplarının kompanzasyonu yapmak için kullanılır. Kompanzasyon panolarında hangi elemanlar , cihazlar kullanılır. Tesislerde tek tek olarak kompanze etmektense, aynı anda ve aynı devre elemanları (kontaktör ve şalter) ana pano üstünden çalışacak motor ve lamba gruplarını kompanze.

Endüktif ya da kapasitif yüklerin oluşturduğu etki sonucunda, akım sinyalinin, voltaj sinyaline göre maximum. Buna göre belli bir aktif güç büyüklüğü için, görünür güç değerinin büyümesi çekilen akım değerinin artacağından hatlarda ki kayıplarda artacaktır.

Böylece enerji iletmek için kullanılacak iletkenlerin kesitleri, sigorta-kesici-ayırıcı gibi elemanların değerleri, boyutları dolayısıylada maliyetleri artacaktır. Ana Beslenme Hattı Devre Elemanları. Elektrik sistemi içerisindeki reaktif akım azaltılırsa, enerji taşıma kapasitesi artacak, enerji iletim sistemlerinin elemanlarının iletkenlerinin kesitleri . Besleme transformatörü, kumanda, kontrol ve koruma elemanları daha küçük değerlerde seçilir. Günümüzde güç elektroniği elemanlarının mikroişlemciler ile birlikte en uygun şekilde kullanılarak uygulandığı kompanzasyon sistemleri gelişmektedir.

Firma, kurum ve kuruluşların adres, telefon ve iletişim bilgileri. Rehberde kayıtlı ilan var.

Pano sacı üzerine mekaniğe etki edecek Ģalter ve kumanda elemanı yerleĢtirilecek ise sac kalınlığının mm seçilmesi daha iyi olmaktadır. Pano içi, dıĢı ve iskeleti bir kat sülyen (anti pas) boya ile boyandıktan sonra . Sigorta, Kondansatör, Bara veya Kablo, Pano Ebatlarının Büyümesi) Bu sebeple NİSPETEN. Sisteme çok sayıda eleman eklenmesi bakım ve işletme maliyetlerini arttırır.

Tam kompanzasyon yapamadığı ve arızalanma riski olan birçok devre elemanı. Her türlü kompanzasyon pano işi yapmaktayız. Fakat burada dikkat edilmesi gereken durumlar üzerinde duracağız. KOMPANZASYON KONTAKTÖRLERİ.

Kayıplar ve gerilim düşümü azalır. Harcanan enerji azalacağından enerji ücreti de azalır. ESZ Mühendislik elektrik dağıtım tesisi kurulumu, kompanzasyon pano imalatı, paratoner sistemleri kurulumu gibi elektrik enerji tasarrufu ve güvenliği için hizmet. Reaktif güç kontrol röleleri kontaktörler veya yarı iletken anahtarlama elemanları vasıtasıyla kondansatörleri devreye alıp çıkartarak işletmenin reaktif ihtiyacını . Statik kompanzasyonda , endüktif reaktif güç değerini dengelemek için kondansatör grupları devreye alınır.

Reaktif güç kompanzasyonu konusunda yoğunlaştırdığımız bilgi birikimimizi ve tecrübemizi, tristörlü, harmonik filtreli panellerimizle sizlere sunuyoruz. Dengeleme kabloları termo elemanı referans birleşme noktalarına bağlar.

Homojen elektrik devresi kurallarına göre soğuk ve sıcak . Anahtarlama Elemanı Seçimi. Bu nedenle kullanılacak ürünün kondansatör anahtarlaması için üretilmiş kompanzasyon kontaktörü veya tristör. Kaçak akım rölesini attırmaz.

Klasik kompanzasyon ile müşterek çalışmada da reaktif cezayı bitirir. Kontaktör kondansatör gibi devre elemanlarının ömrünü artırır. Bankalar,Marketler,Okullar, Dershaneler, Hastaneler,Otel ve Moteller, Tatil Köyleri, Değirmenler, Fabrikalar, Dikimhaneler, . AG, OG, ve YG ölçü aletleri donanımları. Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra, verilen ölçme araçlarıyla kazandığınız bilgileri ve becerileri ölçerek kendi kendinizi değerlendireceksiniz.

KAPSABu koşullar, A. Elektrik şebekelerinde güç katsayısını düzeltmek amacıyla kullanılan güç kondansatörlerinin yapımı, çalışması ve test edilmesi ile ilgilidir.


Sorry, comments are closed!